DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ansøgning om et Refugium med kursusfacilitet på Stuebjerggaard i Tisvilde.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

“Udvikling, By og Land” har foreslaget om et Refugium i Tisvilde med på deres næste møde d. 24 september 2018.

Dagsorden for punktet 224 ser således ud:

224. Forslag til lokalplan for Refugium på Stuebjerggaard, Tisvilde – igangsættelse

Sagsnummer: 01.02.05-P16-19-18

ResumeUdvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for ejendommen ‘Stuebjerggaard’ på Stuebjerg Allé 19, Tisvilde. Ejer (og ansøger) af ejendommen har ansøgt om at ændre anvendelse fra helårsbolig med hestepension og rideskole til helårsbolig og refugium med kursusfacilitet. Ejendommen ligger i sommerhusområde.Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

  1. At igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag der muliggør refugium med kursusfacilitet
  2. At godkende forventet tidsplan
  3. At godkendte beskrevne delegationsplan

 

SagsfremstillingSagen handler om at muliggøre refugium med kursusfacilitet på ejendommen Stuebjerggaard, Stuebjerg Allé 19, Tisvilde. Ejendommen ligger i sommerhusområde, og kræver lokalplan for ændret anvendelse.

 

Ansøgning

Ejer af Stuebjerggaard er også ansøger. Ansøger søger om at ændre den nuværende hestepension og rideskole til refugium med kursusfacilitet, og bibeholde helårsboligen.

 

Et refugium er et sted hvor billedkunstnere, musikere, forfattere, journalister, forskere mv. kan få et ophold til fordybelse – ofte i forbindelse med et konkret projekt. Ansøgers vision er at tilbyde rolige omgivelser og værelser med arbejdspladser, at kunne tilbyde faciliteter knyttet til aktiviteterne f.eks. lydstudie, atelier m.m., hvilket det er tanken skal skabe ramme for faglige og tværfaglige samarbejder og netværksdannelse. Refugie-funktion ser man bl.a. på Kiltgården i Skagen, som er et forbillede for ansøger. Mange af branchens organisationer som fx. CODA, Magisterforeningen, Dansk forfatterforening og lign. tilbyder deres medlemmer ophold på fx. Klitgården.

 

Ansøger beskriver desuden, at stedet også kan anvendes som kursusfacilitet, hvor der fx. kan afholdes yoga-retreats. Ansøger ønsker at skabe rammerne for kurser i yoga, mindfullness, selvudviling mv., da rammerne er helt ideelle med skov og strand lige i nærheden.

 

Ansøger beskriver, at stedet kan huse 15 kursister inkl. kursusafholder, hvilket vil være maks. belastning. Disse er fordelt på individuelle værelser med tilhørende fællesfaciliteter. Disse indrettes i den ene staldbygning, hvor overetagen vil huse kursuslokale samt lydstudie. Den anden staldbygning vil fortsat kunne huse heste og bevares i sin nuværende form. Parkering håndteres på grunden som det har været gjort hidtil ved ejendommens funktion som hestepension og rideskole.

 

I ansøgningen redegøres for, at et refugium og kursusfacilitet bidrager positivt til lokalsamfundet. Aktiviteterne på stedet vil være jævnt fordelt over hele året og dermed bidrage til byens øvrige tilbud: restauranter, biograf, købmand m.m. og sikre at deres omsætning kan blive mere jævnt fordelt, og ikke være så koncentreret omkring sommerhalvåret. Derudover er det meget tænkeligt, at brugerne af Stuebjerggaard vil kunne bidrage kulturelt til byens liv i form af foredrag, koncerter, udstillinger, debatarrangementer etc.

 

Ridehallen brændte ned i foråret 2018 og ønskes genetableret. Derudover vil opbygningen af refugium med kursusfacilitet ikke påvirke ejendommens ydre rammer betydeligt.

 

Eksisterende forhold

Ejendommen er en gammel stråtægt gård, helårsbolig i sommerhusområde. Ejendommen har adresserne Stuebjerg Allé 19 og 21, og martikelnummer 6kf Tisvilde By, Tibirke. Nr. 21 vil forblive uændret og som selvstændig bolig, Boligen nr. 19 hænger sammen med de tre staldlænger, ridehal og tilhørende ridebaner, parkering mv. Ejer (og ansøger) bor i nr. 19.

 

Vest for ejendommen grænser Tisvilde Hegn og en helårsbolig op til matriklen. Nord for området på den anden side af vejen grænser det op til byzone, øst og syd for ligger sommerhuse i sommerhuszone. Det samlede areal på ejendommen er ca.1,3 ha. Opførelsesår er 1875, og pga. brand er driftsbygningerne genopført i 1991, i stil med ejendommens stuehus.