DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Tag Archives: Trine Egetved

DEBAT: C ønsker at genåbne kommunens budget for 2023

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti Gribskov: C ønsker at genåbne kommunens budget for 2023. I Gribskov Kommune står vi lige nu i en meget alvorlig økonomisk situation, som kræver handling både på den korte og den lange bane. Helt akut ser vi ind i et merforbrug på forventet …

Klik her og læs mere

Gribskov: Økonomiudvalg skal se på tiltag, der kan være med til at afhjælpe på et budget under pres

Nu foreligger der en række såkaldte modgående foranstaltninger, som Økonomiudvalget skal behandle med henblik på at finde op mod 60 mio. kr. i 2023. Arbejdet er godt på vej og fortsætter for at finde tiltag både for 2023 og 2024 og frem. I dag offentliggøres dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den …

Klik her og læs mere

DEBAT: Vi er nervøse for skolernes økonomi – også de store skoler !!

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Trine Egetved (C) og Helene Gerlykke-Dohn (C). Vi er nervøse for skolernes økonomi – også de store skoler !! I Det Konservative Folkeparti bekymrer vi os om alle børn i kommunen. Dem på store folkeskoler. Dem på små folkeskoler. Dem, der går på privatskoler. Børn med behov for …

Klik her og læs mere

DEBAT: Sauna og dampbad genåbner i Gribskov Svømmehal efter flertalsbeslutning

Debatindlæg af Trine Egetved og Lars Nielsen, Det Konservative Folkeparti Gribskov: Et flertal i Økonomiudvalget har her til aften besluttet, at sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal genåbnes. Desuden skrues der op for varmen igen i de kommunale bygninger, så børnene ikke længere skal sidde og fryse i klasselokalerne, og …

Klik her og læs mere

DEBAT: Flere sager hjemvises, ophæves eller omgøres i Ankestyrelsen på beskæftigelsesområdet.

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Kim Thonsgaard, Trine Egetved (C) og Pernille Kromann Sams (NG): Flere sager hjemvises, ophæves eller omgøres i Ankestyrelsen på beskæftigelsesområdet. Det vækker klart panderynker hos både Det Konservative Folkeparti og Nytgribskov. Vi er optagede af, at vores borgere får en korrekt og smidig sagsbehandling første gang. Og …

Klik her og læs mere

DEBAT: Når ideologi står i vejen for at tilgodese børnenes pasningsbehov

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Trine Egerved og Helene Gerlykke-Dohn (C): Når ideologi står i vejen for at tilgodese børnenes pasningsbehov ! I udvalget for Skole, Børn og Familie har et ansvarligt flertal bestående af NytGribskov, Venstre og Det Konservative Folkeparti vedtaget, at den private børnehave Bøgeskovgaard må udvide antallet af vuggestuepladser. …

Klik her og læs mere

GRIBSKOV: Lad os skrue lidt op for varmen igen

Da energipriserne er faldet, og der ikke længere er en stor kapacitetsudfordring, er 5 partier og en løsgænger gået sammen om en initiativretssag på kommende byrådsmøde, skriver de 5 partier samt løsgængeren i en pressemeddelelse.  Det Konservative Folkeparti, NytGribskov, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Helle Lunds formål er …

Klik her og læs mere

DEBAT: Der er håb forude !

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Trine Egetved og Samir Maali, Det Konservative Folkeparti Gribskov: Der er håb forude !  I 2020 og 2021 var Gribskov Kommunes hjemmepleje og sygepleje ramt af massive rekrutteringudfordringer.  Vi gik derfor ind i en ny valgperiode med en stor bekymring omkring personalemangel og vikarforbrug i vores hjemmepleje. …

Klik her og læs mere

DEBAT: Vi vægter borgernes ve og vel højest

Debatindlæg af byrådsgruppen fra Det Konservative Folkeparti i Gribskov om åbningen af saunaen i Helsinge i en energikrise: Vi vægter borgernes ve og vel højest. Et flertal i Økonomiudvalget har netop besluttet, at vi ikke skal lukke saunaen helt, men holder den åbent i et begrænset tidsrum. Det giver mulighed …

Klik her og læs mere

DEBAT: Udvikling skal ske med omtanke og respekt for omgivelserne

Debatindlæg af Den Konservative Byrådsgruppe i Gribskov Byråd: Udvikling skal ske med omtanke og respekt for omgivelserne. I denne uge har der været rigtig mange lokalplansforslag på dagsordenerne i Planudvalget, og i Det Konservative Folkeparti har vi set grundigt på sagerne. Nogle planer er bedre end det, vi har set …

Klik her og læs mere