DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

DEBAT: Ønsker Borgmester og Planudvalgsformanden pseudodemokrati ?

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Lars Nielsen og Trine Egetved, Det Konservative Folkeparti i Gribskov:

Ønsker Borgmester og Planudvalgsformanden pseudodemokrati ?

Igennem flere uger er det nærmest blevet antydet, at vi i Det Konservative Folkeparti løber fra en aftale om at sælge Birkevang.

Det er en fuldstændig ukorrekt fremstilling som både formanden for planudvalget og borgmesteren fremsætter.

Vi er ikke modstandere af, at vi som kommune frasælger en bygning, som vi ikke skal bruge mere. Derfor udlod vi at stemme, da bygningen blev sat til salg, efter vi havde stemt for et ændringsforslag, som netop solgte bygningen, men gav mulighed for et mindre byggeri på grunden. Det syntes vi var sund fornuft dengang, og det gør vi fortsat.

Vi er modstandere af den lokalplan, der fremlægges. En lokalplan, som giver lov til 6 3-etagers punkthuse og en meget meget høj bebyggelsesprocent. Det mener vi ikke passer ind i det omkringliggende byggeri, og derfor lever det i vores optik ikke op til de vilkår, som ejendommen blev sat til salg på. Her stod netop, at “Bebyggelsen skal placeres og udformes, så der opnås en arkitektonisk god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne – og så genevirkninger i forhold til naboer og omgivelserne så vidt muligt mindskes”.

Det antydes også af både Borgmester og Planudvalgsformand, at Det Konservative Folkeparti stemte for det endelige salg af ejendommen. Dette er ukorrekt, da ejendommen blev solgt af økonomiudvalget, hvor Det Konservative Folkeparti ikke havde en plads. Derfor er den fremstilling af dette forløb fra Borgmesterens side og Planudvalgsformandens side noget af en politisk drejning af tingene.

Derudover er det ikke sagligt at se på en evt. salgspris, når man vedtager et plangrundlag. For var det det, så ville der jo ikke være en eneste grund til at sende sådan en lokalplan i høring, hvis det allerede var besluttet i forbindelse med salget, at projektet skulle udformes på en bestemt måde. Måske ønsker de partier, som blot vil stemme dette igen, denne form for pseudodemokrati, men det ønsker vi ikke i Det Konservative Folkeparti. Vi ønsker at lytte reelt til de indsigelser, der kommer, og tilpasse byggerier og udvikling, så borgerne der allerede bor og lever i det pågældende område, kan se sig selv i det.

Så nej, Det Konservative Folkeparti har ikke stemt for det endelige salg og har aldrig stemt for 6 punkthuse 3 etager på Birkevang. Og det kommer vi heller ikke til. For byggeriet passer ikke ind i området og derfor er det ikke i strid med det oprindelige udbud, at stemme imod lokalplanen. 

Vi håber ikke, der er et flertal i Byrådet, som støtter pseudodemokrati og derfor krydser vi fingre for, at et flertal stemmer lokalplansforslaget ned.

Lars Nielsen, Medlem af Planudvalget (C)

Trine Egetved, Gruppeformand (C)

(udgivet d. 13 jan. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *