DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ny tildelingsmodel skal minimere prisforskellen pr. elev på kommunens folkeskoler

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune har vedtaget en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen sendes i fem ugers høring fra 8. februar 2024 oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Udvalget for Skole, Børn og Familie har tirsdag aften behandlet en sag om modellen for tildeling af midler til kommunens skoler. Der er lagt op til en justering af modellen som følger af den vedtagne budgetbesparelse på skoleområdet på 4 millioner kroner i år, stigende til 7 millioner i 2026.

Hvor den nuværende model indeholder et matrikeltilskud til Sankt Helene Skole, er tilskuddet i den nye model, som udvalget nu sender i høring, fjernet. At man fjerner matrikeltilskuddet, hænger sammen med de ændringer, der er vedtaget på Sankt Helene Skole, hvor man fra i år sammenlægger klasser, og fra det nye skoleår vil have samlet 0.-5. klasserne i Tisvilde, mens de store elever samles på skolens Vejby-afdeling.

Matrikeltilskuddet udgør en af de væsentlige bidrag til at finde den nødvendige budgetbesparelse, som blev vedtaget sidste år. Den nye model betyder samtidig, at prisen pr. elev for at drive skole, bliver mere jævnet ud.

Trine Egetved, formand i Udvalget for Skole, Børn og Familie, udtaler:

”Vi ønsker at bruge de midler vi har til skoledrift mest fornuftigt. Det princip har været en del af den samlede plan for skoleområdet, som vi vedtog med budgetforliget. De ændringer, der gennemføres på Sankt Helene Skole med sammenlægning af klasser på tværs af matriklerne, bidrager til den besparelse på skoleområdet, som var nødvendig, men jeg er glad for at kunne konstatere, at ændringerne ikke har betydet mindre søgning til skolen for det nye skoleår. Det gør mig endnu mere sikker på, at vi har truffet den rigtige beslutning. Ledelsen og personalet omkring Sankt Helene Skole gør et godt stykke arbejde med at bygge bro mellem daginstitution og folkeskole, og de arbejder hårdt på at sikre en god overgang, når klasser skal sammenlægges. Nu har vi fulgt op på budgetbeslutningen og ønsker at ændre på tildelingsmodellen, så den også afspejler den nye virkelighed. Den bliver sendt i høring, og så er vi spændt på, hvordan det bliver modtaget. Jeg synes, at vi får fjernet nogle usikkerheder fra den gamle model i det nye forslag, der sendes i høring. Selvom vi godt ved, at økonomien er stram med de rammer regeringen sætter, så bør modellen her give mere tryghed om skolernes økonomi, så skolerne kan have fokus på det, de er bedst til – nemlig at skabe god læring og gode fællesskaber for vores børn i kommunen.”

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

Næstformand i udvalget Tue Villebro udtaler:

“Vi har skullet gennemføre nogle svære men nødvendige beslutninger på skoleområdet i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen. Indeholdt i budgetaftalen var også at lave en justeret tildelingsmodel så forskellen på prisen pr. elev på kommunens skoler i videst muligt omfang minimeres. Jeg er glad for den løsning, vi er kommet frem til, hvor vi med denne justering søger at skabe et Gribskov i balance, så alle de lokale skoler bevares. Jeg oplever, at både skole og forældre generelt går konstruktivt til værks for at finde gode løsninger i forhold til de ændringer, som budgetbesparelserne medfører, særligt på Sankt Helene Skole.”

Tue Villebro (V) (Pressefoto)

Fem ugers høring starter 8. februar 2024

Den nye tildelingsmodel sendes i høring på baggrund af udvalgets beslutning tirsdag aften. Høringsperioden vil være fra den 8. februar til den 14. marts 2024. En endelig beslutning efter høringsprocessen skal behandles på Skole, Børn og Families udvalgsmøde i april.

Skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og Skolelederforeningen er høringsberettigede. Forslaget bliver desuden drøftet i MED-regi.

(udgivet d. 7 feb. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *