DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Tag Archives: Pernille Søndergaard

DEBAT: Historien der bare forsætter – Birkevang

Debatindlæg af byrådsmedlemmerne Pernille Søndergaard (M), Helle Lund (LA) og Mathias Zilberberg (løsgænger): Historien der bare forsætter – Birkevang. På økonomiudvalgsmødet d. 22 januar 2024 har Moderaterne sammen med Konservative, Liberal Alliance og Mathias Zilberberg udtrykt vores bekymring om at Borgmester Bent Hansen tilsyneladende har sat et ændringsforslag der blev …

Klik her og læs mere

DEBAT: Nej tak til at inddrage grønt område til parkering i Helsinge

Debatindlæg af byrådsmedlem Pernille Søndergaard, Moderaterne: Nej tak til at inddrage grønt område til parkering i Helsinge. Da vi for tre år siden udarbejdede plangrundlaget for arealet, hvor sundheds- og administrationshuset i Helsinge nu ligger, blev det på borgermøderne ønsket, at vi lod arealet mellem husene på Østergade og skoven …

Klik her og læs mere

DEBAT: Vi skal bevare Udsholt by

Debatindlæg af byrådsmedlem Pernille Søndergaard, Moderaterne: Vi skal bevare Udsholt by. I 2008 vedtog det daværende byråd en bevarende lokalplan for Udsholt by. Det skete for netop at bevare Udsholt landsby og de kvaliteter landsbyen har herunder den oprindelige landsby struktur. På mødet i planudvalget tirsdag den 16. Januar 2024 har administrationen …

Klik her og læs mere

DEBAT: Birkevang – vi skal finde den rigtige løsning

Debatindlæg af byrådsmedlem Pernille Søndergaard (M) og Bjarne Pedersen, projektleder for Moderaterne i Gribskov: Birkevang – vi skal finde den rigtige løsning. I Moderaterne valgte vi at undlade at stemme, da forslaget til plangrundlag for Birkevang blev fremsat i oktober måned.Vi gjorde dette, fordi vi ikke kunne se sammenhængen mellem …

Klik her og læs mere

Planudvalget opfordrer: Kom med input til Kommuneplanen i Gribskov

En fremtid med sol og vind: Giv dine input til Kommuneplanen i Gribskov Kommune inden for temaerne byvækst og vedvarende energi. Kommuneplanen skal revideres, og Planudvalget efterspørger input til arbejdet med at udvælge nye zoner til byudvikling, og hvordan der skal prioriteres, når kommunen skal udpege områder til at etablere …

Klik her og læs mere

VIDEO: Omstruktureringen af spildevandsrensningen i Gribskov kommune er i mål og blev markeret med en reception

HELSINGE: Gribskov Forsyning A/S holdt onsdag d. 21 juni 2023 en reception i anledning af at omstruktureringen af spildevandsrensningen i Gribskov kommune er i mål. Som Gribskov Forsynings formand, byrådsmedlem Pernille Sømdergaard, kom ind på i hendes tale, så har man pt. i forbindelse med omstruktureringen etableret 41 km nye …

Klik her og læs mere

GRÆSTED: Borgermøde om ny affaldsordning i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning A/S inviterer den 22. juni 2023 til borgermøde om nyt affaldsregulativ og den kommende nye affaldsordning i Gribskov Kommune. På et åbent borgermøde den 22. juni 2023 vil Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning A/S fortælle om det nye affaldsregulativ, som kommunalbestyrelsen efter planen vedtager i …

Klik her og læs mere

GRIBSKOV: Genbrugspladserne i Højelt og Skærød starter forsøgsordning med dagsgebyr for erhverv

Fra onsdag d. 3 maj 2023 indfører genbrugsstationerne i Skærød og Højelt en forsøgsordning med dagsgebyrer for adgang for erhverv. Ordningen kører i hele 2023 og er en udstrakt hånd særligt til mindreerhverv med flere daglige besøg på genbrugsstationerne. Ændringerne får ingen betydning for private, der betaler for brug af …

Klik her og læs mere

Dronningmølle Renseanlæg lukkes ned

Alt spildevand fra Dronningmølle er siden 18. juni 2022 ledt ind til Gilleleje Renseanlæg, og dermeder Gribskov Spildevand A/S nået et vigtigt skridt videre i moderniseringen af spildevandsrensningen – til stor gavn ikke mindst for vandmiljøet i Pandehave å og ved Dronningmølle strand. Det er ikke til at se med …

Klik her og læs mere

GILLELEJE: Gribskov Kommune spørger borgerne til råds: Hvad skal der ske med Gilleleje Bymidte ?

Der er behov for ny planlægning af særligt bymidten og området ud mod havnen i Gilleleje. Derfor inviterer Gribskov Kommune nu til et borgersamlingsforløb for helhedsplanlægningen af Gilleleje Midtby. Der er ét kriterie for at være med i borgersamlingen: Nemlig at man kan deltage i de tre planlagte workshops, som …

Klik her og læs mere