DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Dronningmølle Renseanlæg lukkes ned

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Alt spildevand fra Dronningmølle er siden 18. juni 2022 ledt ind til Gilleleje Renseanlæg, og dermed
er Gribskov Spildevand A/S nået et vigtigt skridt videre i moderniseringen af spildevandsrensningen – til stor gavn ikke mindst for vandmiljøet i Pandehave å og ved Dronningmølle strand.

Det er ikke til at se med det blotte øje, at der er sket ændringer på Dronningmølle Renseanlæg.
Bygningerne er bevaret og rummer en pumpestation, der sørger for, at al spildevandet bliver ledt ind til
det topmoderne renseanlæg i Gilleleje.

Men selvom der ikke er synlige forandringer, er omdannelsen af renseanlægget til pumpestation et vigtigt led i moderniseringen af Gribskov Kommunes spildevandsrensning. Den helt store forskel bliver nemlig at spore i det lokale vandmiljø, og det glæder bestyrelsesformand for Gribskov Spildevand A/S, Pernille Søndergaard.

»Med lukningen af Dronningmølle Renseanlæg sikrer vi et endnu bedre bademiljø ved en af vores mange
populære strande, nemlig Dronningmølle. Samtidig undgår vi at forurene vores sårbare vådområde
omkring Pandehave Å,« fortæller Pernille Søndergaard.

Pernille Søndergaard (Pressefoto)

2 renseanlæg klarer al spildevandet fra 2023
Med nedlukningen af Dronningmølle Renseanlæg er Gribskov Spildevand A/S et vigtigt skridt nærmere
mod at få nedlagt alle de små og utidssvarende renseanlæg i kommunen. Allerede i 2020 blev Smidstrup
Renseanlæg nedlagt. I år er der bygget pumpestationer på Tisvilde, Vejby, Udsholt og Græsted Renseanlæg samt mellempumpestationer på Unnerupvej, Kirkevej, Udsholtvej, Tulstrupvej, Bøgebjergvej og Pårupvej. Pumpestationerne skal sammen sikre, at alt spildevand fra de pågældende byer kan blive pumpet til Gilleleje Renseanlæg. Herefter kan de små, gamle renseanlæg nedlægges og tanke ombygges til forsinkelsesbassiner.

På Dronningmølle er procestanken netop ved at blive ombygget til forsinkelsesbassin for at sikre imod
spildevandsoverløb under styrtregn. Indtil det står helt klar, fungerer anlægget stadig som et beredskab i
tilfælde af ekstreme regnhændelser.

Renseanlægget i Rågemark bliver først lukket i 2023, men når det sker, bliver hele kommunens spildevand
renset på de to store, topmoderne renseanlæg i Gilleleje og Helsinge, og herfra ledes det rensede spildevand henholdsvis 400 meter ud i Kattegat vest for Gilleleje havn og til Ammendrup Å.

Dronningmølle Renseanlæg (pressefoto)

»Det her er ikke blot en centralisering af spildevandsrensningen. Det er en bæredygtig modernisering, der
giver en mere miljøvenlig spildevandsrensning til stor gavn for vores nærmiljø. Samme tid næste år vil overløb fra renseanlæg langs kysten og til sårbare vådområder som følge af skybrud forhåbentlig være helt passé – til stor gavn for miljøet og alle os, der nyder godt af vores fantastiske natur,« slutter Pernille Søndergaard.

(udgivet d. 23 sep. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *