DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GILLELEJE: Gribskov Kommune spørger borgerne til råds: Hvad skal der ske med Gilleleje Bymidte ?

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der er behov for ny planlægning af særligt bymidten og området ud mod havnen i Gilleleje. Derfor inviterer Gribskov Kommune nu til et borgersamlingsforløb for helhedsplanlægningen af Gilleleje Midtby. Der er ét kriterie for at være med i borgersamlingen: Nemlig at man kan deltage i de tre planlagte workshops, som ligger d. 20. september, 25. oktober og 14. november 2022 fra kl. 19:00 – 21:00. Hvis man ønsker at være en del af borgersamlingen, kan tilmelde sig via kommunens hjemmeside www.gribskov.dk – der er frist d. 1. august 2022.

Gilleleje er en by i udvikling. Flere nye virksomheder er i de senere år blevet en del af bybilledet, og Gribskov Kommune modtager jævnligt forespørgsler fra virksomheder, som gerne vil etablere sig eller udvide deres forretningsområder.

Der er derfor behov for en ny planlægning af særligt bymidten og området ud mod havnen. Af den grund har Byrådet besluttet, at der skal igangsættes et borgersamlingsforløb, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan give politikerne input til den fremtidige helhedsplanlægning af Gilleleje Bymidte. Det forklarer formand for Planudvalget Bo Jul Nielsen:

”Vi ønsker, at vi sammen drøfter og inspirerer hinanden til at turde tænke nyt, men også at holde fokus på det autentiske og det særlige ved Gilleleje. Gilleleje skal være en by, man fortsat ønsker at bo og drive virksomhed i samt besøge. Derfor inviterer vi nu borgerne i Gribskov til at bidrage med idéer til udviklingen af Gilleleje Bymidte.”

Bo Jul Nielsen (B) (pressefoto)

Borgersamlingsforløbet bliver afviklet gennem tre workshops, hvor en bredt sammensat gruppe af Gillelejes indbyggere i fællesskab skal udvikle idéer og anbefalinger til fremtidens Gilleleje. I den sammenhæng har Gribskov Kommune brug for 25-30 borgere, der vil bidrage med idéer til udviklingen af Gilleleje Bymidte og deltage i forløbets tre workshops samt et informationsmøde.

Der er ét kriterie for at være med i borgersamlingen: Nemlig at man kan deltage i de tre planlagte workshops, som ligger d. 20. september, 25. oktober og 14. november 2022 fra kl. 19:00-21:00.

Målet er at få repræsenteret så mange interesser som muligt

Alle er velkomne til at deltage i processen. Hvis der er flere end ca. 30, der tilmelder sig, vil man forsøge at få repræsenteret så mange forskellige interesser som muligt. Det fortæller Planudvalgets næstformand Pernille Søndergaard:

”Der vil blive udvalgt 25-30 deltagere blandt de tilmeldte. Deltagerne udvælges som udgangspunkt tilfældigt, men vil blive sorteret efter alder, køn, beskæftigelse osv., så der vil være en mangfoldig repræsentation af Gillelejes indbyggere. Det er derfor ikke alle, der tilmelder sig, som får mulighed for at deltage i borgersamlingen, men alle får rig mulighed for at give deres mening til kende ved senere borgermøder og høringer.”

Pernille Søndergaard (NytGribskov) (Pressefoto)

I starten af det nye år vil der være et åbent borgermøde om byudviklingen i Gilleleje Bymidte, hvor resultatet af borgersamlingen præsenteres, og hvor også dem, der ikke er med i borgersamlingen, har mulighed for at komme med input.

Hvis man ønsker at være en del af borgersamlingen, kan tilmelde sig via kommunens hjemmeside www.gribskov.dk – der er frist d. 1. august 2022.

(udgivet d. 21 juli 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *