DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

VIDEO: Gribskov kommunes byrådsmøde fra d. 10 marts 2020

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Se Gribskov kommunes byrådsmøde d. 10 marts 2020 hvor borgmesteren først i byrådsmødet kan overrække et Ridderkors af Dannebrogordenen til 3 af byrådsmedlemmerne, som tak for for mange års byrådsarbejde.

Vores optagelse af det 3 timers lange byrådsmøde:

VIDEO: Byrådsmøde i Gribskov kommune d. 10 marts 2020

Ridderkors af Dannebrogordenen til Birgit Roswall, Pia Foght og Bo Jul Nielsen, som tak for mange års byrådsarbejde.

VIDEO: 3 medlemmer af byrådet får overrakt et Ridderkors af Dannebrogordenen

Video: Mediehuset Kattegat

Bemærk om optagelsen !!

Optagelsen er filmet med et kamera samt at rådhusets lydanlæg i byrådssalen var defekt. Normalt bliver byrådsmøderne livestreamet med det kunne ikke lade sig gøre denne gang pga. det defekte lydanlæg på rådhuset i Helsinge, og derfor fik vi (Mediehuset Kattegat) en forespørgelse om vi ikke kunne filme byrådsmødet på video.

Baggrunden for optagelsen med et kamera fra samme vinkel samt folk der gå ind foran kameraet undervejs skal derfor mere ses som en form for nødoptagelse/test, da vores muligheder for et super produkt naturligvis ikke var optimale – men optagelsen er ok og bestemt brugbar at se på.

Dagsorden for byrådsmøde d. 10 marts 2020 – (tallene = punkt nr.)

26 – Godkendelse af dagsorden

27 – 1. Budgetopfølgning 2020 – Økonomiudvalget samlet

28 – Lån 2019

29 – Evaluering er borgerdrevne forslag

30 – Forslag til Gribskovs fælles tilgang til samskabelse

31 – Formandskab

32 – Høring af Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

33 – Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsen 2018 – 2019

34 – Ny Børne- og Ungepolitik

35 – Resultat af idéindkaldelse og godkendelse af offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 30 for rækkefølgeplan for Troldebakkerne

36 – Forslag til Kommuneplan 2021-33 – tids-og procesplan

37 – Godkendelse af delegation af lokalplan for klynge 3 i Troldebakkerne

38 – Lokation til eget midlertidigt botilbud

39 – Planstrategi 2019 Endelig vedtagelse

40 – Mobilitetsplan

41 – Ophævelse af taxinævnet i Region H

42 – Nedlæggelse af offentlig vej i Blistrup

43 – Udbud af vejservice og grøn drift

44 – Handicaprådet – udpegning

45 – Udtræden af udvalget for Børn, Idræt og Familie – Pernille Kromann Sams

46 – Meddelelser

47 – Lukket: Alkoholbevilling

48 – Lukket: Juridisk vurdering af offentligt vejareal

Dagsorden med et referat kan ses på kommunens hjemmeside samt i dette link: https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#8b9ec562-318c-44c1-aa8c-da8d24f64dbc

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *