DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

VEJBY/TISVILDE: Planerne for Sankt Helene Skole er klar

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Planerne for Sankt Helene Skole er klar: Nu skal de have ro til at føre dem ud i livet. Udvalget for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune besluttede i dag på et ekstraordinært møde, hvordan udmøntningen af efterårets budgetaftale for de kommende år skal komme til udtryk på Sankt Helene Skoles to afdelinger i Tisvilde og Vejby, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Da budgettet for 2024 blev vedtaget i oktober i Gribskov Kommune var det blandt andet med fokus på kommunens skolevæsen. I den to-årige budgetaftale indgik en beslutning vedrørende Sankt Helene Skoles to afdelinger i Tisvilde og Vejby, så 0.-5. klasse fra næste skoleår primært vil holde til i Tisvilde, mens 6.-9. klasses undervisning vil foregå på Vejby-afdelingens matrikel.

Af budgetaftalen fremgår det, at opdelingen skal sikre bedre klasseoptimering på tværs af afdelingerne og et tæt, nært og trygt miljø for de mindste skolebørn i området.

Selve planen og dermed udmøntningen af beslutningen har været drøftet med skole og forældre, og den er nu blevet behandlet i udvalget.

Trine Egetved, formand for Udvalget for Skole, Børn og Familie fortæller:

”Budgetaftalen rummer svære beslutninger på skoleområdet, blandt andet i forhold til Sankt Helene Skole. Politikerne har undervejs i budgetprocessen modtaget en række alternative forslag til organiseringen af Sankt Helene Skole. Det har derfor været vigtigt for os, at alle omkring skolen har følt sig hørt, og der har derfor været afholdt et temamøde med bred inddragelse: Forældre fra almenområdet, forældre fra Spor 5, lærere og pædagogrepræsentanter, forældrerepræsentanter fra både afdelingen i Tisvilde og Vejby samt skolens ledelse. Det har været et frugtbart møde, som blandt andet gjorde, at vi præciserede beslutningen med, at der kan afholdes enkelte fagdage i 4. og 5. klasse i Vejby. Samtidig har vi i udvalget haft et stort ønske om at få afsluttet drøftelserne omkring Sankt Helene Skole, da vi ved, at det har været en tid med tvivl og usikkerhed hos forældre og medarbejdere. På et ekstraordinært udvalgsmøde er vi blevet enige om en plan for de ændringer, der skal gennemføres. En plan, som er gennemtænkt, og hvor der er taget højde for et stort ønske om, at spor 5 bevarer en tæt tilknytning til almenmiljøet. Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet i mål med den del, så vi nu kan give tid og ro til, at det bliver ført ud i livet.”

Trine Egetved (C) (Pressefoto)

Udvalget traf samtidig beslutning om at afsætte en halv million kroner til lokaletilpasninger på Tisvilde-afdelingen, så deres fritidsordning kan rumme aktiviteter hele dagen. Den endelige beslutning vedrørende de ekstra midler skal ske på byrådets møde den 12. december.

Tue Villebro, næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie, siger:

”Det har været vigtigt for os at bevare skoler i alle lokalmiljøer i hele kommunen, hvilket giver en god balance, og som samtidig udviser den økonomiske ansvarlighed, som budgettet for de kommende år kræver. Det er glædeligt, at vi nu fremlægger en plan, som giver en god ramme og retning for Sankt Helene Skole fremover, så alle kan føle sig trygge.”

Tue Villebro (V) (Pressefoto)

På Sankt Helene Skole er skoleleder Lars Rasmussen også glad for, at der er lagt en plan, og han ser blandt andet frem til de potentialer, der er ved at kunne arbejde mere fokuseret med eleverne i en samlet udskoling i Vejby:

”Vi glæder os til at arbejde med at samle klasserne fra 0.-5. på afdelingen i Tisvilde. Og Vejby som udskolingsafdeling rummer mange potentialer bl.a. i forhold til at styrke samarbejdet på tværs af årgangene. Jeg er glad for, at vi nu har fået ro omkring rammerne, så vi kan fokusere på den konkrete planlægning.”

Alle elever og forældre får samtidig med udvalgets beslutning tilsendt et brev med mere information. Her fremgår det bl.a., at flytningen af elever og personaler gennemføres hen over foråret 2024, så de elever, der skal være i nye omgivelser, har mulighed for at finde sig til rette, inden de går på sommerferie.

(udgivet d. 28 nov. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *