DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

TrygFondens Nationale Druknestatistik: Færre drukneulykker i Danmark.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Efter 20 års forebyggende indsats mod drukneulykker: Færre drukneulykker i Danmark.

For 20 år siden begyndte TrygFonden i samarbejde med Dansk Svømmeunion en langsigtet indsats for at forebygge drukneulykker. I slutningen af 1990’erne skete omkring 60-70 drukneulykker om året i Danmark – i dag er tallet omkring 40-50. Det er især antallet af druknede børn, som er reduceret, mens den forebyggende indsats endnu ikke er slået igennem hos mænd i alderen 45+.

I dag bruger vi vandet til langt flere aktiviteter end tidligere. Vi står på SUP, sejler i kajak, fisker, dyrker åbent-vand svømning, og i mange havnebyer åbner der badezoner. Boligerne skyder op tæt på havnefronter, og der anlægges rekreative områder ved vandet.

På trods af, at danskerne er rykket tættere på vandet, er det ifølge TrygFondens seneste druknestatistik lykkedes generelt at nedbringe antallet af fatale drukneulykker i de seneste to årtier.

– De mange nye måder at bruge vandet på har ikke haft en negativ indflydelse på antallet af druknede. Vi kan tværtimod se et generelt fald i antallet af druknede i de 20 år, hvor vi har arbejdet for at styrke vand- og badesikkerheden gennem bl.a. oplysning og tilstedeværelse på de danske strande, og hvor der generelt har været et stort fokus på drukneulykker, siger René Højer, programchef i TrygFonden. 

Vores største succes er børnene
Der er sket et markant fald i drukneulykker blandt børn under 18 år, så det i dag er meget få, som drukner. I perioden 2001-2008 druknede i alt 45 børn, mens det i 2009-2016 gjaldt i alt 9 børn. Udviklingen er altså gået fra cirka seks årlige drukneulykker blandt børn til cirka én.

– Børnene fylder relativt lidt i statistikken i dag, hvilket er meget glædeligt. Et druknet barn er stadig et druknet barn for meget, men det er gået den rigtige vej i de seneste 20 år, og den tendens skal vi fastholde, siger René Højer, og fortsætter:

– Her har vi en opgave foran os bl.a. med at få endnu flere danskere til at lære at svømme og generelt styrke færdighederne i vand. I et land som Danmark, der er omgivet af vand, forlader mange stadig folkeskolen uden at kunne svømme. Gode svømmefærdigheder er den vigtigste forudsætning for at være sikker i vandet og for at kunne redde sig selv og andre i vanskelige situationer. Så ligesom vi skal lære at cykle og begå os i trafikken, bør vi alle også lære at færdes sikkert i vand.

Mænd 45+ undervurderer risikoen
Der er én gruppe, som det forebyggende arbejde ikke for alvor har bidt sig fast i. Det er gruppen af mænd i alderen 45+. Her drukner fortsat mange hvert år – i 2016 var det 32 personer. Oftest sker ulykkerne i forbindelse med bådaktivitet i havnen, på havet, i fjorde eller langs kysterne.

– Der er flere mænd, som bruger vandet, og derfor er det naturligt, at de er overrepræsenteret i druknestatistikken. Men der er alt for mange liv, som går tabt, og det er trist at tænke på, at mange af dem formentligt kunne være reddet, hvis de fx brugte redningsvest eller ikke havde indtaget alkohol. De fleste drukneulykker kan forebygges ved sikker adfærd, og derfor forsøger vi også gennem vores samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd at råbe fritidsfiskere og fritidssejlerne op, siger René Højer.

– Vores fornemmelse er, at mændene er mere risikovillige end kvinderne. Samtidig er de ældre mænd ikke opvokset med samme sikkerhedskultur som den yngre generation, og de har svært ved at ændre deres indgroede vaner. Faktum er, at de undervurderer risikoen, og det er her, den helt store udfordring ligger for vores forebyggende arbejde, siger René Højer.

Fakta:

Forebyggelse af drukneulykker i Danmark
Siden 1998 har TrygFonden arbejdet målrettet for at forebygge drukneulykker i Danmark. Arbejdet foregår på fire områder:

  • TrygFonden Kystlivredning: På de mest populære strande og havnebade fejrer TrygFonden Kystlivredning 20 års jubilæum i år med 36 livreddertårne og omkring 200 specialuddannede kystlivreddere. TrygFonden Kystlivredning optræder også i mange andre sammenhænge, bl.a. som en del af programmet ”Livredderne” på DR Ultra.
  • Oplysningstjeneste: Der kører løbende forskellige indsatser bl.a. for at bruge redningsveste samt for at lære danskerne om badesikkerhed.
  • Ophængning af redningskranse: Gennem fadderordninger på havne, langs kyster, ved søer, åer og andre steder tæt på vand er der ophængt omkring 7.000 redningskranse i Danmark.
  • TrygFondens Nationale Druknestatistik: Den årlige rapport samler viden om drukneulykker i Danmark og viser udviklingen siden 1970. Rapporten er et pejlemærke for, hvor der er behov for at sætte ekstra ind med forebyggelse.

Antallet af drukneulykker ved badning/svømning, fritidssejlads og færdsel på havne er faldet markant siden 2001.

cid:image003.jpg@01D4087F.2AF8E350

 

Færre mister livet i drukneulykker. I perioden 2001-2016 døde 954 personer i drukneulykker i Danmark, og antallet over tid er generelt faldet.

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på trygfonden.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *