DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

TRYGFONDEN HAR UDDELT NYE DONATIONER TIL BL.A ET PAR PROJEKTER I GRIBSKOV

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden har doneret 11.827.971 kr. til projekter, der skal skabe mere tryghed i regionen. Projekter i Gribskov er med på listen af modtagere.

Solstien på Helsingegården i Helsinge, ”Fokus på sanserne hos demente”, 120.760 kr.

Nordlævejens Grundejerforening i Gilleleje, 7.493 kr. (støtte til førstehjælpskurser eller -udstyr).

Pressemeddelelsen fra Trygfonden:

Nye donationer fra TrygFonden:

11,8 mio. kr. til mere tryghed i Region Hovedstaden

TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden har doneret 11.827.971 kr. til projekter, der skal skabe mere tryghed i regionen.

2.849.313 kr. skal styrke sundheden i hovedstadsregionen

TrygFonden arbejder for, at flere skal leve et længere liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter, som har til formål at øge sundheden for udvalgte grupper i regionen:

 • Kvisten i Region Hovedstaden, ”Forankring af Kvisten i Region Hovedstaden”, 900.000 kr.
 • Aktivitets- og Samværstilbuddet Kompasset i København, ”Peers udvikler nye identiteter”, 400.000 kr.
 • Plejecenter Lundehaven i Skovlunde, ”Sansestimulerende elgyngestole”, 137.000 kr.
 • Omsorgscenter Solgården og Daghjemmet i Slangerup, ”Øget livskvalitet”, 137.000 kr.
 • Solstien på Helsingegården i Helsinge, ”Fokus på sanserne hos demente”, 120.760 kr.
 • Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) i København, ”Student2Student – Genoplivning”, 119.600 kr.
 • Region Hovedstadens Psykiatri – OPUS, ”Groove i OPUS-huset”, 77.000 kr.
 • Nordsjællands Hospital Hillerød, Klinisk Fysiologisk Afdeling, ”Tryghed ved udredning”, 75.900 kr.
 • Den Psykologiske Kvinderådgivning Brunhilde i København, ”Gratis psykologisk rådgivning”, 59.500 kr.
 • Psykiatrisk Center Ballerup, Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, ”Sansestimulerende gyngestol”, 54.800 kr.
 • Psykologisk Korttidsrådgivning Bagsværd, ”Psykologisk Korttidsrådgivning”, 44.668 kr.
 • Foreningen Lionslunds Venner i Brøndby Strand, ”Lev sundt med kronisk sygdom”, 41.893 kr.
 • Botilbuddet Kellersvej 24 i Gladsaxe, ”Duo el-cykel”, 40.000 kr.
 • Venneforeningen Hvissinge Venner i Glostrup, ”Erindringsdans på plejehjem”, 36.000 kr.
 • LATA Trivselshuse i Albertslund, ”Bedre fysisk og mental sundhed”, 20.000 kr.
 • Psykiatrisk Center Ballerup, Afsnit 10 for Rehabilitering og Døve, ”At cykle i det fri”, 10.248 kr.

Endvidere har følgende modtaget støtte til førstehjælpskurser eller -udstyr:

 • Polyteknisk Forening på Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby, ”Førstehjælpskurser – Studiestart”, 314.880 kr.
 • Herstedøster Skole i Albertslund, 44.500 kr.
 • Ishøj Svømmehal, 26.231 kr.
 • Ledøje Smørum Menigshedsråd, 22.500 kr.
 • Danske Handicaporganisationer i Taastrup, 20.000 kr.
 • Ungecenter Hvidovre, 15.000 kr.
 • Jægersborg Bibliotek, 14.987 kr.
 • Mødrehjælpen i Helsingør, 13.656 kr.
 • Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark og Brovængets Vejlaug i Virum, 9.250 kr.
 • Kajakklubben Esrum Sø i Fredensborg, 9.009 kr.
 • Frivilligcenter SR-Bistand i København N, 7.540 kr.
 • Bornholms Idræts og Kulturcenter, 7.500 kr.
 • Den svenske kirke i København, Svenska Gustafskyrkan, 7.500 kr.
 • Linde Hiq ApS i Hillerød, 7.500 kr.
 • Taarbæk Skole i Klampenborg, 7.500 kr.
 • Rødovre Kommune, Affald og Genbrug, 7.500 kr.
 • Rødovre Kommune, Genbrugsstation Valhøjs Alle 182, 7.500 kr.
 • Nordlævejens Grundejerforening i Gilleleje, 7.493 kr.
 • Skovbørnehaven Mariehønen i Virum, 7.250 kr.
 • Ansgarkirken i Hedehusene, 5.280 kr.
 • Børnehaven Solvangen i Glostrup, 4.999 kr.
 • Børnehaven Håbet i Brønshøj, 4.800 kr.
 • Cirkelskolen i Skovlunde, 2.569 kr.

8.707.315 kr. skal styrke trivslen i hovedstadsregionen

Centralt for TrygFonden er også, at flere får mulighed for at realisere deres potentialer, og at alle får en plads i et positivt fællesskab. Følgende ansøgere har fået midler til nye projekter, der skal skabe bedre trivsel blandt udvalgte grupper i Region Hovedstaden:

 • Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter, Hjemløseenheden i Københavns Kommune og KAB), ”Livsglæde i skæve boliger”, 1.400.000 kr.
 • DGI Nordsjælland i Hillerød, ”Digital Dannelse og Leg”, 1.203.000 kr.
 • Hustømrerforeningen af 1691 i København, ”Frivillige kontakt-svende”, 996.900 kr.
 • Frivilligcenter Rudersdal, ”Vores seniorfællesskaber”, 899.044 kr.
 • Strandparkskolen i København, ”Inkluderende legemiljø”, 711.690 kr.
 • Lindevangs Fond i Helsingør, ”Træværksted på recept, fase 2”, 557.500 kr.
 • Aktive Seniorer i København, ”Aktive seniorers livsglæde”, 549.600 kr.
 • Fonden Mindsteps Videncenter i Herlev, ”Etablering af snoezelrum”, 372.852 kr.
 • Kirkens Korshærs Herberg i København, ”Trivsel og inddragelse”, 367.540 kr.
 • Børnecafeen i Aakirkeby – Kirkens Korshær, ”Fællesskabende aktiviteter”, 250.600 kr.
 • SIND Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling, ”Mini-fællesskaber”, 227.500 kr.
 • Varmestuen Fedtekælderen i København – Kirkens Korshær, ”Socialt vaskeri”, 215.000 kr.
 • Red Barnet Bornholm, ”Ferie for Solskinsøens Børn II”, 208.116 kr.
 • Foreningen Aftenskolen i Fountain House i København, ”Projekt ’Skabertrang’”, 150.000 kr.
 • Pædagogoisk Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune, ”Tid til sprog”, 123.264 kr.
 • Settlementet på Vesterbro i København, ”Fælles identitet = fællesskab”, 80.625 kr.
 • TUBA København, ”Terapigruppe København 2021-22”, 78.984 kr.
 • Scene N på Nørrebro i København, ”Når børn tager ordet og scenen”, 65.000 kr.
 • Specialfritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen i København, ”Oplev verden”, 65.000 kr.
 • Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors, ”Socialt sårbare børn og unge”, 60.000 kr.
 • Nordsjællands Hospital Hillerød, Børne- og Ungeafdelingen, ”Kunst i børnehøjde”, 59.600 kr.
 • Kvindehuset i Lyngby, ”Mindfulness”, 51.000 kr.
 • Mariatjenesten – Kirkens Korshær i København, ”Førstehjælpskursus – psykisk førstehjælp”, 14.500 kr.

271.343 kr. til øget sikkerhed

TrygFonden ønsker derudover at forebygge ulykker tæt på danskernes hverdag. Det gælder ulykker på, i og ved vand, i trafikken og i forhold til brand. For at øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes, har følgende ansøgere modtaget støtte til indkøb af sikkerhedsudstyr, bl.a. redningsveste og førstehjælpskasser:

 • Foreningen SUPOplevelser.dk i Klampenborg, 49.393 kr.
 • Vikingerne i Vedbæk Søspejdergruppe, 17.500 kr.
 • 4. Hvidovre Søspejdergruppe, 12.800 kr.
 • Brøndby Strands Sejlklub, 12.000 kr.
 • Ålsgårde Søspejdere, 12.000 kr.
 • Herlev Badet og Gl. Hjortespring Skole, 10.000 kr.
 • Blushøjspejderne i Dragør, 9.250 kr.
 • Hammerkrogens Kajakklub i Skibby, 9.250 kr.
 • Neptun Kajakklub i Kastrup, 9.250 kr.
 • Sundby Kajakklub, 9.250 kr.
 • Institutionen Broen-Gentofte, 5.400 kr.
 • Foreningen Skinfaxe Skibslaug i Hedehusene, 3.200 kr.

Derudover har følgende ansøgere fået midler til indkøb af cykelhjelme:

 • Daginstitutionen Signalhuset i Rønne, 6.500 kr.
 • Lille Værløse Skole i Værløse, 6.500 kr.
 • Carolineskolens Vuggestue og Børnehave i København, 4.550 kr.
 • Den integrerede institution Børnehjørnet i Hillerød, 3.900 kr.
 • Skovvejens Skole i Ballerup, 3.250 kr.
 • Børnehuset Påfuglen i Brøndby Strand, 2.600 kr.

Endelig har følgende modtaget støtte til et kursus i brandbekæmpelse og indkøb af brandmateriel, bl.a. skumslukkere og brandtæpper:

 • DDS-spejdergruppen Jacala-Stammen i Tåstrup, 68.750 kr.
 • DDS-spejdergruppen Appsi-Stammen i Tåstrup, 16.000 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden er den 1. marts 2022, hvor rådet vil fordele midlerne efter TrygFondens nye strategi. Læs mere om strategien, og hvordan du skriver en god ansøgning, her: Skriv en god ansøgning.

Se de forskellige projekter og donationer, som TrygFonden ellers har givet støtte til, her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

Hvem er TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden?

TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden består af 21 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler, TrygFonden hvert år uddeler til adskillige landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Hovedstaden er:

 • Jonas Bjørn Jensen, København, formand
 • Anne Kaltoft, København, næstformand
 • Max Meyer, København, næstformand
 • Allan Nygård Bertelsen, Rudersdal
 • Anja Cordes, Gribskov
 • Anna da Silva Bresciani, Glostrup
 • Bettina Nattestad, København
 • Camilla Stubbe Teglbjærg, Frederiksberg
 • Christel Trøstrup, Hillerød
 • Daniel Skovhus, Albertslund
 • Heidi Alsing, Gladsaxe
 • Henrik Horup, København
 • Henrik Vad, Gentofte
 • Ida Sofie Jensen, Gentofte
 • Karen Bladt, Bornholm
 • Kim Valentin, Gribskov
 • Knud Foldschack, København
 • Magnus Skovrind Pedersen, København
 • Mette Reissmann, København
 • Monika Margrethe Skadborg, Hillerød
 • Rikke Porting Høffding, Ishøj


Læs mere om de enkelte repræsentanter her.

(udgivet d. 11 jan. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *