DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

TISVILDE: Sjælden edderkop fundet i Tisvilde Hegn

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Ny art i Danmark: Sjælden edderkop fundet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Edderkoppeeksperten Frederik Leck Fischer har i forbindelse med et projekt for
Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Tisvilde Hegn fundet en sjælden edderkop, som aldrig før er set i Danmark.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland arbejder hele tiden på at lære nationalparkens natur bedre at
kende. Det sker bl.a. ved at sætte gang i registreringer af forskellige dyregrupper. En overset dyregruppe er edderkopperne, og nationalparken har hyret Frederik Leck Fischer til at gøre os klogere på
edderkoppefaunaen i Tisvilde Hegn og Gribskov. Og ikke så snart var arbejdet sat i gang, før det gav
resultat – endda et helt særligt et af slagsen.

Aldrig fundet i Danmark før
Selvom Frederik Leck Fischer har set utallige edderkopper, så var de to hanner, der dukkede op under
hans feltarbejde i en knastør skovhede i Tisvilde Hegn nu alligevel så besynderlige, at han tog dem
med sig hjem for at undersøge dem nærmere. Til hans overraskelse var det en nordeuropæisk krabbeedderkop, som ikke er kendt fra Danmark.

”Det virkede for usandsynligt til, at det kunne være rigtigt, for den liste er nemlig
ikke særlig lang, da de fleste mulige arter allerede er registreret i Danmark.
Men det var det altså, og at det lige var mig, der fik lov til at være opdageren af en
af de sidste mulige krabbeedderkopper i Danmark, når jeg har skrevet speciale om
dem, er helt fantastisk. Jeg er så glad!!”
Frederik Leck Fischer, edderkoppe-ekspert

Registreringer kan hjælpe os til at bevare naturen
Formålet med registreringerne er at få et overblik over de naturværdier, som nationalparken rummer. Det kan styrke grundlaget for at efterleve et af nationalparkens væsentligste formål: i samarbejde med lodsejerne at bidrage til at beskytte og forvalte naturen på den bedst mulige måde.

”Sådan et fund af en sjælden art understreger, at vi ikke alene har en rig natur i
nationalparken, men også at vores indsats for at værne om og styrke naturen og
biodiversiteten er vigtig.” Per Kølster, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det er med edderkopper som med andre organisme-grupper: Jo flere arter, der er plads til, des bedre
naturtilstand må området formodes at have. Men fundet af denne ene ukendte bestand i et ellers forholdsvist velundersøgt land som Danmark kunne tyde på, at arten kan være kritisk truet, og kræver
øget bevågenhed. Når projektet er slut, vil nationalparken derfor gå i dialog med Naturstyrelsen, som
forvalter området, om hvordan vi i fællesskab – om nødvendigt – kan gøre en aktiv indsats for at sikre
artens levesteder i Tisvilde Hegn.

Fakta om den sjældne edderkop
Xysticus lineatus er en art krabbeedderkop, der ikke er set i Danmark før.
Den kræver lysåbne levesteder og ser ud til at trives i fuldt dagslys. De to
hanner blev fundet i lave lyngbuske omgivet af lavt mos og bar sandet jord på
en tør skovhede i Tisvilde Hegn.

Som andre krabbeedderkopper er Xysticus lineatus et ”sid og vent”- rovdyr.
Den sidder stille på jorden eller i vegetationen med to forstørrede par ben
udspændt og venter på, at et insekt kommer forbi, som så modtager en
”dødskrammer”. Arten laver altså ikke spind, men fanger byttet med muskelkraft og overrumpelses-teknik.

Det er små kræ. Hunnen bliver som hos andre edderkopper størst med en
længde på omkring 7 mm, mens hannen bliver ca. 5 mm.
Xysticus lineatus i Danmark er nr. 23 i rækken af arter af krabbeedderkopper i
Danmark. Fire af de mest sjældne (Xyticus luctuosus, Psammitis sabulosus,
Coriarachne depressa og nu Xysticus lineatus) findes i og omkring Tisvilde
Hegn, og to af dem findes kun her. Endnu en streg under Tisvilde Hegns store
naturmæssige værdi.

Der er langt til artens nærmeste bestande i Tyskland med de nordligste registreret i Berlinområdet (atlas.arages.de). De nærmeste svenske bestande er
registreret nær Hässleholm (www.artportalen.se). Med fundet i Danmark er
der altså nu blevet fyldt et stort hul i udbredelseskortet, som også kan have
betydning for artens overlevelse i Europa på længere sigt.

(udgivet d. 9 maj 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *