DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

STØRRE TRYGHED FOR GRIBSKOVS ÆLDRE OG SYGE BORGERE

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommune vil indgå en aftale med plejefirmaet Attendo om at hjemtage hjemmesygeplejen.

Borgerne skal have kvalitet og tryghed i sygeplejen i eget hjem.

Derfor vil et enigt byråd i Gribskov nu lade kommunens egne ansatte stå for sygeplejen frem for at købe ydelsen hos det private firma Attendo.

Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) oplyser, at kommunen står over for at indgå en aftale med Attendo, som lader sygeplejen gå tilbage på kommunale hænder.

”Vi har desværre været vidne til en række eksempler, hvor vores borgere ikke har fået en acceptabel behandling. Derfor er jeg glad for, at vi med enighed i byrådet nu kan indgå en aftale, hvor Attendo ikke fortsætter med sygeplejen, men at vi kan få skabt en løsning med større kvalitet,” siger han.

De juridiske detaljer mangler at falde på plads, men aftalen kan have virkning allerede fra 1. maj.

Ny aftale længe undervejs

Arbejdet med at indgå en ny aftale om kommunens hjemmesygepleje blev sat i værk allerede i oktober sidste år, hvor det stod klart, at borgerne ikke fik den sygepleje, som politikerne i byrådet var enige om.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

Borgmester Anders Gerner Frost er tilfreds med, at arbejdet med at finde en bedre løsning for borgerne nu har båret frugt:

”Det har stået klart for os på baggrund af en række uheldige sager, at Attendo ikke har kunnet løftet opgaven med hjemmesygeplejen på en tilfredsstillende måde. Derfor satte vi allerede i efteråret gang i en proces, så borgerne kunne få en bedre pleje. Det er ikke en enkelt sag at skifte sygeplejen for hundredvis af borgere ud på en tryg måde. Og jeg er glad for, at det arbejde, vi satte i gang, nu kan ende med en god aftale for borgerne,” siger han.

Bedre kvalitet koster

Hjemmesygeplejen i Gribskov omfatter ca. 700 borgere. Opgaven blev i 2013 konkurrenceudsat som en del af et større udbud på social- og sundhedsområdet. Når Gribskov Kommune selv overtager opgaven, kommer kommunens udgift til at stige med ca. 10 mio. kroner om året. Det afskrækker dog ikke formandskabet i de to fagudvalg, udvalget for forebyggelse, social og sundhed, og udvalget for ældre og omsorg.

Pia Foght (A)

”Vi har nu trukket en streg i sandet og sagt, at vi ikke tror på, at Attendo kan rette op det – vi tager opgaven tilbage på kommunale hænder. Øget kvalitet og faglighed hos medarbejderne koster. Vi skal give borgerne den optimale hjemmesygepleje og det indebærer, at sygeplejen varetages af fagligt uddannet personale,” siger Pia Foght (S).

Betina Sølver Hansen (A)

”I min optik kommer liv og helbred før økonomi – som handler om prioritering, hvorfor jeg er glad for, at det er et enigt byråd, der nu er blevet enige om at prioritere en hjemtagelse af hjemmesygeplejen, så borgerne igen kan have tillid og tryghed til den hjælp, de får fra kommunen,” siger Betina Sølver (S).

Næstformand (for begge udvalg) Pernille Kromann Sams (NytGribskov) betoner, at borgerne nu får glæde af flere varme hænder:

Pernille Kromann Sams (G)

”En hjemtagelse betyder, at kvaliteten fremover vægtes højere end prisen. Vi opnormerer antallet af hjemmesygeplejersker og sosu-assistenter, og får derved garanti for at sygeplejeopgaverne bliver løst af personer med de rette kompetencer. Det giver simpelthen flere varme hænder, som både de ældre, pårørende og ikke mindst de ansatte har efterlyst. Det betyder, at der endelig kommer handling bag ordene,” siger hun.

Gribskov Kommune og Attendo har en fælles forståelse af indholdet i en ny aftale, og de juridiske detaljer i aftalen forventes at falde på plads i den nærmeste fremtid. Den ny aftale vil betyde, at kommunens ældre borgere, som er omfattet af hjemmesygepleje, får tilsendt brev med besked om de nye forhold. Kommunens hjemmesygepleje overtages af PlejeGribskov og samles på plejecentret Helsingegården i Helsinge.

FAKTA:

Sygepleje vs. hjemmehjælp

Hjemmesygepleje er en sundhedsfaglig pleje af ældre borgere, som fx skal have skiftet forbindinger, renset sår, eller andre sygeplejeopgaver, som ikke behøves at ske på hospitalet.

Hjemmepleje er den traditionelle ’hjemmehjælp’ fx rengøring, toiletbesøg og bad. Denne opgave ligger fortsat hos Attendo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *