DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Søborg Sø er et stort skridt tættere på at blive genskabt.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Milepæl i genopretningen af Søborg Sø!

Miljø- og Fødevareministeriet har opkøbt 210 hektar jord af tre lodsejere. Det svarer til 40 % af det areal der skal til for at genskabe Søborg Sø. Projektet om at genoprette Nordsjællands fjerne største sø er således rykket tættere på målet. De første lappedykkere, traner og venner forventes at kunne flytte ind i 2023.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet:
Med købet af 210 hektar jord sætter Miljø- og Fødevareministeriet nu for alvor gang i arbejdet med genopretning af Nordsjællands fjerde største sø, der med tiden vil udvikle sig til et trækplaster for ænder, lappedykkere og rovfugle.

En milepæl på vej mod genopretningen af Søborg Sø i Nordsjælland er nu nået. Miljø- og Fødevareministeriet har netop indgået aftaler med tre lokale jordejere om køb af de første 210 hektar jord, der skal til for at genskabe Nordsjællands fjerde største sø. Dermed har ministeriet sikret sig knap 40 procent af de arealer, der danner grundlag for, at søen igen kan komme på landkortet.

– Det glæder mig, at vi nu har taget et meget stort skridt på vejen mod genopretning af Søborg Sø ved at købe en så stor en del af det samlede areal. Regeringen er nu tættere på det mål, vi satte os i regeringsgrundlaget i 2016. Søborg Sø bliver en gevinst for både naturen og alle os, der kommer til at nyde en tur rundt om den. Den vil være et trækplaster for både fugle og mennesker fra nær og fjern, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

De erhvervede arealer ligger blandt andet rundt om Søborg Slotsruin i den nordlige ende af søen. Ruinen vil, når Søborg Sø er genskabt, blive mere iøjnefaldende i landskabet og med et mere oprindeligt udtryk med vand på tre sider.

I dag er jorden fordelt på 63 lodsejere. Regeringen har fra begyndelsen haft som ambition, at genopretningen skal ske af frivillighedens vej. Det er op til grundejerne selv, om de vil sælge deres jord, have erstatning for, at det bliver vådere, eller om de vil have nyt areal i bytte.

En attraktion for både mennesker og fugle
De 93 millioner kroner, som det vil koste at gennemføre genopretningen af Søborg Sø, findes ved, at der i de kommende år sælges statslige arealer bortforpagtet til
campingpladser samt yderligere ejendomme inden for Miljø- og Fødevareministeriet.

– Det er en rigtig god idé, at staten sælger arealer med campingpladser eller ejendomme uden naturmæssig værdi og i stedet genopretter naturområder som Søborg Sø. Når søen er genoprettet, vil det blive et unikt område, der byder på helt nye friluftsmuligheder, blandt andet omkring den gamle Søborg Slotsruin, som også har en stor kulturhistorisk værdi, siger miljøordfører for Liberal Alliance Carsten Bach.

Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord. En tilbagevenden til områdets oprindelige udseende vil give naturen et stort løft og skabe en unik fuglelokalitet.

– Genopretningen af Søborg Sø er ikke kun godt nyt for naturelskere. Det er også godt nyt for det fugle- og dyreliv, der vil få glæde af den store, lavvandede sø og de omkringliggende enge og rørskov. Området vil blive et trækplaster for en lang række fugle som ænder, gæs, svaner og lappedykkere. Og forhåbentligt også for traner og ørne, siger miljøordfører for Det Konservative Folkeparti Erik Lund.

Naturgenopretningen omfatter alt i alt et areal på knap 500 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge.

– Jeg ser frem til at følge genopretningen af det, der engang var en af Nordsjællands største søer. Det er et vigtigt led i at sikre naturen bedre forhold og give danskerne store naturoplevelser. Jeg er sikker på, at mange vil få glæde af de muligheder, der vil opstå for at komme helt tæt på fugle- og dyreliv, siger Hans Andersen, der er valgt for Venstre i Nordsjælland.

Genopretningen af Søborg Sø forventes færdig i 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *