DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

SMIDSTRUP: Smidstrup Renseanlæg nedlukkes og ombygges til et forsinkelsesbassin

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribvand Spildevand nedlukker Smidstrup Renseanlæg.

Med udgangen af oktober 2020 takkede Smidstrup Renseanlæg af. Fra og med 28 oktober 2020 bliver al spildevand fra Smidstrup renset på Gilleleje Renseanlæg – til stor gavn for miljøet skriver Gribvand Spildevand A/S i en pressemeddelelse.

Det har længe været et prioriteret mål i Gribvand Spildevand at kunne lukke kommunens 7 mindre renseanlæg, og nu er det første af slagsen lukket og slukket – nemlig anlægget i Smidstrup. Fremover bliver al
spildevand fra Smidstrup pumpet til Gilleleje Renseanlæg, som overtager rensningen.

I den forgangne uge fra den 20. til den 27. oktober er pumperne blevet testkørt, og siden den 28. oktober 2020 har de kørt stabilt og sendt al spildevandet – omkring 1.500 kubikmeter i døgnet – fra Smidstrup ind til
Gilleleje Renseanlæg.

Smidstrup Renseanlæg (Pressefoto)

Smidstrup ombygges til forsinkelsesbassin
Anlægget i Smidstrup vil i den kommende tid blive tømt og tankene oprenset – en proces, der er påbegyndt i uge 45. Hvor hurtigt selve tømningsprocessen kommer til at foregå, afhænger af, hvor meget grus, sten og slam, der er i tankene.

Når tankene er tømt, går entreprenøren Flemming Westring A/S i gang med at ombygge anlæggets tank til et såkaldt forsinkelsesbassin, hvor regn- og spildevand kan opbevares, når det er regnvejr. Når der falder så store mængder regn, at der ikke er kapacitet i spildevandsledningerne, kan selskabet stoppe tilførslen af spildevand fra Smidstrup til Gilleleje og oplagre op til et døgns belastning i bassinet. På den måde kan forsinkelsesbassinet være med til at garantere en mere sikker drift og bedre mulighed for at styre rensningen. Men allervigtigst betyder det, at selskabet ikke behøver sende urenset spildevand ud i naturen.

Naturen bliver vinderen
»Nedlukningen af renseanlægget i Smidstrup gør naturen til den helt store vinder. Det er noget, vi virkelig har set frem til – at kunne sikre en mere miljøvenlig spildevandsrensning. Det nye anlæg i Gilleleje er topmoderne og langt mere effektivt, og desuden har det væsentligt skrappere krav til rensningen. Vi kommer simpelthen til fremadrettet at passe bedre på den natur, der omgiver os,« fortæller en tilfreds bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand, Jannich Petersen.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S Jannich Petersen.
(Pressefoto: Gribskov kommune)

Mere stabil drift
Ud over at spildevandet bliver renset væsentligt bedre, er lukningen af Smidstrup Renseanlæg en stor fordel for driften i Gribvand Spildevand, som får færre anlæg at kontrollere. Hvor store dele af de gamle anlæg er manuelt betjente – for eksempel prøvetagninger af spildevandet – foregår det hele elektronisk på det nye anlæg. Det betyder, at hvis der opstår problemer, bliver de tydelige med det samme og kan straks korrigeres. Alt i alt vil det nye anlæg og nedlukningen af de gamle betyde, at Gribvand Spildevand får frigivet ressourcer, som kan bruges til at øge indsatsen til renovering og forbedring af kloaksystemet.

Frem mod 2023 vil de øvrige af kommunens 6 mindre renseanlæg blive nedlagt og spildevandet koblet på Gilleleje. Næste nedlukning bliver Dronningmølle Renseanlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *