DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Sammen om en tilgang til samskabelse i Gribskov kommune.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

GRIBSKOV: Temaudvalget Strategi og Samskabelse inviterer fem borgere med i drøftelserne af, hvad en fælles tilgang skal indeholde.

Gribskov Kommune har en lang tradition for samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Gennem tiden har borgere og ildsjæle været drivkraften bag etableringen og driften af forsamlingshuse, haller, legepladser, by-forskønnelser, aktiviteter for andre borgere og meget andet.

Det er politikerne i kommunen både glad for og stolte af. Politikerne er også interesserede, i hvordan den måde at arbejde sammen på kan udbredes yderligere, og den opgave har et særligt temaudvalg arbejdet med et stykke tid.

Tilgang til samskabelse

Arbejdet skal munde ud i en fælles tilgang. Der er tale om en form for ramme for arbejdet med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, når man skaber løsninger i fællesskab. Den fælles tilgang skal gøre det lettere for alle parter at tage initiativ til og indgå i den form for samarbejde med kommunen. Derfor inviterer temaudvalget Strategi og Samskabelse nu fem borgere med i drøftelserne af, hvad den fælles tilgang skal indeholde.

Temaudvalget Strategi og Samskabelse er et såkaldt §17. stk. 4 udvalg. Udvalget besluttede tidligere at invitere fem borgere med i arbejdet med samskabelse. Borgerne bliver nu konkret inviteret med til, at give input til indhold og form på den fælles tilgang til at skabe løsninger sammen.

Trine Egetved-Sørensen (C)

Formand for temaudvalget Strategi og Samskabelse Trine Egetved (C) udtaler:

”Samskabelse er en måde, vi kan finde løsninger i fællesskab – borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. Løsninger som både kan være bedre end dem, vi som kommune kan tilbyde og som samtidigt giver ejerskab og engagement lokalt. Og det vil vi gerne have mere af. Vi har derfor gennem det seneste års tid haft en række projekter, hvor deltagerne har skullet finde løsningerne sammen. Samtidigt har vi i udvalget set på flere af de tidligere samskabelsesprojekter. Det giver os et godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde sammen på den måde. Nu skal vi have det ned på papir. Og det vil vi gerne have, at borgerne selv er med til. Jeg glæder mig derfor meget til næste møde, hvor vi sammen med forskellige borgere skal kvalificere den gode tilgang til samskabelse.”

Temaudvalget besluttede på mødet den 5. november, at de borgere som skal inviteres med, skal repræsentere:

  • En frivillig fra tidligere/eksisterende samskabelsesprojekter
  • En fra ungdomsmiljøet, for eksempel omkring ungdomsskolens aktiviteter eller gymnasiet
  • En fra idrætslivet
  • En aktiv fra et af kommunens lokalsamfund
  • En medarbejder, som har bred erfaring med samskabelse

Næstformand Pia Foght (A) fortæller:

Pia Foght (A)

”jeg er rigtig glad for, at der både har været borgere med i arbejdet med samskabelse undervejs og nu i den afsluttende fase. Jeg er også meget optaget af, at vi får nogle unge med – det er ikke så ofte, vi hører deres perspektiv. Når vi finder løsninger i fællesskab, kommer det alle til gode. Det er der god energi i. Gribskov er os alle sammen – og vi når længere, når vi arbejder sammen.”

Kommentar

  1. At formulere en f?lles tilgang til, hvordan vi arbejder med samskabelse i Gribskov Kommune. I formuleringen af denne f?lles tilgang skal udvalget inddrage praktiske erfaringer fra de cases, der arbejdes med i de respektive fagudvalg samt erfaringer fra det tidligere temaudvalg SSG.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *