DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Sådan kommer du i kontakt med kommunen mellem jul og nytår.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Se informationer fra Gribskov kommune ang. kontakt mellem jul og nytår – informationer kan du tillige finde via forsiden på kommunens hjemmeside eller i dette direkte link: https://www.gribskov.dk/nyheder/2019/%C3%A5bningstider-i-julen/

Åbningstider i julen

Her kan du læse, hvornår vi har åbent, i forbindelse med jul og nytår og hvilke akut-telefoner, du kan kontakte.

Administration

Vi holder lukket mellem 24. december og 1. januar – begge dage inkl.

Postkassen ved rådhuset er lukket mellem jul og nytår.

Bibliotekerne 

Gribskov Biblioteker har begrænset personalebetjening mellem jul og nytår men holder åbent for selvbetjening alle dage 8 – 22. Gilleleje Bibliotek holder dog lukket 24 & 31. december. 
Se de betjente åbningstider på Gribskov Bibliotekers hjemmeside gribskovbib.dk 

Gribskov Svømmehal 

Gribskov Svømmehal har begrænset åbningstider mellem jul og nytår – se åbningstider på svømmehallens hjemmeside gribskovsvøm.dk 

Center for Dagtilbud og Skoler 

Ved akutte henvendelser kan man ringe på dagvagtstelefon nr.: 7249 6045 eller 7249 7093. 

Oversvømmelse ved kyst og vandløb 

Ved storm og højvande: Sikre din egen ejendom og kontakt dit forsikringsselskab.  

Akut telefon 7249 6027 kl. 10-16 fra d. 23/12 til den 1/1. 

Veje 

I tilfælde af væltede træer og grene på kørebanen og tabte ting på kørebanen.

Fjern træer og grene i det omfang du kan og ring evt. til Falck 7010 2030. 

Generel vejdrift: Indmeld i Tip Gribskov

Sne- og glatførebekæmpelse

Gadelys

Gadelys incl. julelys er gået ud. Akutte opgaver ring 2525 1333. 

Lyssignaler er gået ud: Ring til politi 114 

Kloak 

Tømning af samletank og forstoppet kloak: Kontakt Gribvand, www.Gribvand.dk 4840 4100 eller mail: kundeservice@gribvand.dk 

Ingen vand i hanen 

Ring til dit vandværk. 

Affald 

Genbrugsstationernes åbningstider i julen: Åbent alle dage 9-17 undtagen 24.-26. dec. og 31. dec. – 1. jan.  

Skraldespanden er ikke tømt: Anmeld det døgnet rundt på selvbetjenings-løsningen 

Ekstra husholdningsaffald i julen: Ekstra sække kan købes på Genbrugsstationen med Mobilepay. 

Fyrværkeri og farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne 

Fyrværkeriskadede skraldespand: Hvis man kommer med den ødelagte spand, kan man få en erstatningsspand med hjem fra genbrugsstationen. NB. Kun i Højelt  

Fyrværkeriskadede kuber minigenbrugsstation: kontakt genbrugsstationen eller Tip Gribskov

Genbrugsstationerne kan kontaktes på tlf.: 7249 6024 eller 7249 6026, i genbrugspladsernes åbningstider. 

Kommunens ejendomme 

Brand, hærværk, manglende rengøring: Ring til Servicedesken på tlf. 7249 6030, udenfor åbningstid, weekender og helligdage omstilles til vagtfirma. 

Visitation og hjælpemidler 

Visitationen og Hjælpemidler i Center for Social og Sundhed er åben for opkald mellem jul og nytår på følgende tidspunkter: 

  • Fredag 27. december kl. 10-12
  • Mandag 30. december kl. 10-12

Du kan ringe på tlf. 7249 6000 

Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har åben for telefonhenvendelser som sædvanligt.   

Akut-numre

Har du akut brug for hjælp skal du kontakte 112 eller lægevagten på 1813

Center for Social og Sundhed – akut behov:

Du kan kontakte vagthavende socialrådgiver og Team Myndighed akut mandag til onsdag 8-16, torsdag 8-17 og fredag 8-13 undtagen mellem jul og nytår og på helligdage. 
Uden for åbningstid kan du kontakte den sociale døgnvagt via henvendelse til politiet. Der kan ikke ringes direkte.

Har du akut brug for hjemmepleje, sygepleje eller reparation af hjælpemidler i dagtiden og på hverdage, kan du kontakte Team Hjælpemiddel eller Visitationen på tlf. 7249 6000.

Når rådhuset holder lukket på hverdage (1. maj, grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, og mellem jul og nytår) er Visitationen og Team Hjælpemidler åben for akutte opkald. Du kan ringe på tlf. 7249 6000 fra kl. 10-13. 

Oversvømmelse ved kyst og vandløb

Ved storm og højvande: Sikre din egen ejendom og kontakt dit forsikringsselskab. 

7249 6027 kl. 10-16 ved helligdage og lukkedage og ved voldsomt vejr (Voldsomt vejr skal være varslet af DMI og fremgå af DMIs hjemmeside og gælde for Gribskov Kommunes lokalområde)

Vagttelefonen er åben over jul og nytår fra tirsdag d. 24. dec. 2019 til og med onsdag d. 1. jan. 2020.

Væltede træer og grene og tabte ting på kørebanen:

Fjern træer og grene i det omfang du kan og ring evt. til Falck 7010 2030.

Gadelys incl. julelys er gået ud:

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov. Akutte opgaver ring 2525 1333.

Lyssignaler er gået ud: 

Ring til politi 114

Generel vejdrift: 

Indmeld i Tip Gribskov via app eller på www.gribskov.dk/tipgribskov

Sne- og glatførebekæmpelse: 

Læs mere om snerydning

Tømning af samletank og forstoppet kloak: 

Kontakt Gribvand, www.Gribvand.dk 4840 4100 eller  kundeservice@gribvand.dk

Ingen vand i hanen

Ring til dit vandværk.

Genbrugsstationer

Åbningstider i julen: Alle dage kl. 9-17 undtagen 24.-26. dec. og 31. dec.-1. jan. 

Skraldespanden er ikke tømt

Anmeld det døgnet rundt på selvbetjenings-løsningen

Ekstra husholdningsaffald i julen

Ekstra sække kan købes på Genbrugsstationen med Mobilepay.
Fyrværkeri og farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne

Fyrværkeriskadede skraldespande

Nødbeholder på genbrugsstationen. NB. Kun i Højelt 

Fyrværkeriskadede kuber / minigenbrugsstation

Kontakt genbrugsstationen.

Akut problem, som vedrører en kommunal bygning

Ved brand, hærværk, manglende rengøring:
Ring til Servicedesken 7249 6030 (døgnvagt)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *