DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

“Så er det besluttet at Ramløse er en selvstændig skole – permanent”.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Således skriver byrådsmedlem Trine Egetved (C) på hendes politiske Facebook-side tirsdag aften efter dagens udvalgsmøde i “Børn og Familie” i Gribskov kommune. Punkt 3 under dagens udvalgsmøde var følgende: “Permanentgørelse af pilotprojekt i Ramløse“.

Trine Egetved skriver følgende på hendes politiske side på Facebook:

“Så er det besluttet at Ramløse er en selvstændig skole – permanent.

Min drøm er at vi på et tidspunkt kan lave en lille hyggelig udskoling i Ramløse også.

Men i første omgang handler det om at få skolen bygget op nedefra og få endnu flere at de lokale til at vælge Ramløse til. Dem der har valgt den til er nemlig ret tilfredse.

Tillykke til jer alle ❤️”

Dagsorden til punkt 3 om Pilotprojet i Ramløse ser således ud:

3. Permanentgørelse af pilotprojekt i Ramløse

Sagsnummer: 00.16.02-P20-1-18
Resume

Udvalget Børn og Familie får sagen til beslutning. Udvalget skal tage stilling til, om de ønsker at gøre pilotprojektet i Ramløse permanent.
Administrationen indstiller til udvalget Børn og Familie:

1. At beslutte om pilotprojektet i Ramløse skal gøres permanent.
Historik

Udvalget Børn og Familie modtog en mundtlig status på møde den 19. september 2018. I forlængelse af denne status bad udvalget administrationen om at sætte et beslutningspunkt på det kommende udvalgsmøde, hvor det er undersøgt og vurderet, om pilotprojektet kan gøres permanent.
Sagsfremstilling

Baggrund

Børneudvalget behandlede sagen om pilotprojektet i Ramløse den 27. marts 2017 og anbefalede en beslutning om pilotprojekt i Ramløse til Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet godkendte på møde den 3. april 2017 pilotprojektet i Ramløse.

Børneudvalget modtog skriftlig status for pilotprojektet i Ramløse på møde den 29. maj og en mundtlig status på møde den 6. november 2017.

Udvalget Børn og Familie modtog en mundtlig status på møde den 19. september 2018. I forlængelse af denne status bad udvalget administrationen om at sætte et beslutningspunkt på det kommende udvalgsmøde, hvor det var undersøgt og vurderet, om pilotprojektet kan gøres permanent.

Efterfølgende tog borgmesteren initiativ til et møde/en dialog med ledelser og bestyrelser på Ramløse Skole og i Ramløse Børnehus.

Pilotprojektets formål

Baggrunden for pilotprojektet er at skabe en stærk kobling og et styrket samarbejde mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og lokalsamfundet. Projektet har baggrund i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole – der tilvælges af lokalbefolkningen. Projektet skal således være med til at øge andelen af forældre, som vælger den lokale folkeskole. Pilotprojektet indebærer, at Ramløse Skole 0. – 6. klasse er koblet fra Nordstjerneskolen i projektperioden og har ansat egen skoleleder. Projektet var planlagt  til at løbe i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Juridiske forhold

Der ligger ikke noget juridisk til hindre for at udvalget Børn og Familie kan beslutte at gøre pilotprojektet permanent. Skolen er allerede i juridisk forstand en skole i drift, den har sit eget skolenummer, egen bestyrelse og lederen er fast ansat.

Nuværende elev- og børnetal

Elevtallet på Ramløse Skolen er dalende, i august 2017 gik der 133 elever på skolen og i august 2018 gik der 124 elever på skolen.Inden for det seneste år er 11 elever fraflyttet skolen og to elever flyttet til skolen. Den nuværende børnehaveklasse er på 13 elever og anden og første klasse er slået sammen med et samlet elevtal på 24.

Pr. 5/9 -2018 boede der 189 børn i alderen 6-12 år i Ramløse skoledistrikt,108 af disse børn gik på Ramløse Skole, hvilket svarer til 57 %. 32 af eleverne, der går på Ramløse Skole, bor ikke i skoledistriktet, dette høje antal skyldes blandt andet specialtilbudet på skolen.  

Antal af elever på Ramløse Skole opdelt på klasser

 0.       klasse1.       og 2. klasse3.       klasse4.       klasse5.       klasse6.       klasseSkolehuset (specialtilbud)I alt
Elevtal1324161622 1518124

Økonomiske udfordringer

Det lave elevtal giver skolen økonomiske udfordringer med den nuværende tildelingsmodel.  For nuværende får skolerne tildelt et grundbeløb til administration og resten af tildelingen sker på baggrund af antallet af elever. Det er tidligere blevet beregnet, at der skal være 22 elever i klasserne, for at modellen er fuldt bæredygtig samt at tildelingsmodel gør det vanskeligt for skoler, at få økonomien til at køre rundt med meget under 20 elever pr. klasse.

Skolen foreslår at man kigger på kommunens skoledistrikopdeling og udvider Ramløseskole distrikt.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre i Ramløse skoledistrikt.123 forældre med børn i skoledistriktet har besvaret spørgeskemaet, heraf 91 forældre med børn i skolealderen. Halvdelen af forældrene (49 %) med børn i skolealderen har elever på Ramløse skole, 23 % på Helsinge Realskole og 13 % på Nordstjerneskolen.

Forældre, der har fravalgt Ramløse Skole, er blevet spurgt, hvad der er de vigtigste grunde til fravalget af skolen. Halvdelen (50 %) har svaret den rullende skolestart, 38 % at skole kun går til 6. klasse, 34 % den decentrale ledelse (dengang skolen var en del af Nordstjerneskolen), 25 % at de havde hørt dårligt om skolen, 25 % skolens faglige profil og 25 % at de har dårlige erfaringer med skolen.

Respondenter med børn på Ramløse Skole er blevet spurgt, hvor enige de er i en række udsagn om skolen. 68 % af de disse forældre har svaret, at de er enige eller meget enige i, at de er bekymrede for at skolen lukker, 76 % at de er enige eller meget enige i, at deres barn trives godt på skolen og 82 % er enige eller meget enige i, at ledelsen på skolen er god, 82 % er enige eller meget enige i, at skolen har dygtige lærere og 88 % at de er enige eller meget eninge i, at det er en fordel at skolen har små klasser.

Administrationen anbefaler at udvalget Børn og Familie tager stilling til, om de ønsker at gøre pilotprojektet i Ramløse permanent.
Lovgrundlag

LBK nr. 1510 af 14/12/2017 (Folkeskoleloven)

Bag om Pilotprojektet spæde start:

Radio Kattegat havde dengang et interview med daværende udvalgsformand Trine Egetved lige før pilotprojektet blev besluttet i marts 2017 – som du kan lyttet til herunder:

Interview af d. 21 marts 2017 med Trine Egetved – daværende formand for Børneudvalget som “Børn og Familie” hed i 2017 under Venstres ledelse (Arkivlyd fra Radio Kattegat)

Klik og læs her på Kattegat.nu et indlæg fra byrådsmedlem Knud Antonsen (V) om beslutningen om selvstændigheden igen for Ramløse skole:

http://www.kattegat.nu/?p=4389

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *