Rapport vedrørende whistleblowersag om Musik i Lejet er færdig

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Den 1. maj 2023 modtog Gribskov Kommunes whistleblowerenhed en anonym whistleblowerindberetning om musikfestivalen Musik i Lejet. Gribskov Kommunes whistleblowerenhed har på baggrund af indberetningen fået udført en ekstern undersøgelse ved Horten Advokatpartnerselskab. Undersøgelsen har først behandlet plangrundlagsdelen, som dækkes i del l af rapporten, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

I del II har Horten undersøgt, om personer i Gribskov Kommunes administrative og politiske ledelse har været bekendt med, at Musik i Lejet har været afholdt uden det fornødne planretlige grundlag.

Hovedkonklusionen er, at Horten på baggrund af undersøgelsen ikke kan bekræfte, at der hverken hos ledelsen i Gribskov Kommune eller nuværende borgmester Bent Hansen og tidligere borgmester Anders Gerner Frost var en viden om klar ulovlighed i forhold til de ovenfor omtalte planretlige forhold.

Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen siger om undersøgelsen:

”Det er en undersøgelse, som giver et godt indblik i hele forløbet. Jeg tager undersøgelsens resultater til efterretning, og nu forestår et større arbejde, hvor vi internt skal forholde os til hovedkonklusionerne. Vi er meget optaget af at få mest mulig læring ud af denne komplekse sag, og det betyder bl.a. at vi nu vil gennemgå vores procedurer og se, hvad vi kan gøre bedre for at sikre, at denne type fejl ikke kan opstå fremover”.

Arbejdet med lokalplanen er sat i gang

Lokalplansarbejdet om Musik i Lejet er allerede i gang. Den 5. marts besluttede byrådet at ændre lokalplanen, så Musik i Lejet fremover afholdes på et lovligt grundlag. Borgmester Bent Hansen udtaler:

”Da vi fik entydig afklaring på, at der var et problem med plangrundlaget, gik vi i gang med en proces for at rette op på det. Det betyder, at vi allerede er i gang med lokalplansarbejdet. Dette har været en vanskelig sag. Sagen er gennem rapporten blevet belyst meget grundigt, og vi har fået svar, som vi nu kan gå videre med. Det arbejde vil jeg følge til dørs”.

Resumé af undersøgelsesrapport 260424: https://gribskov.dk/Media/638500754111989717/resum%C3%A9%20af%20unders%C3%B8gelsesrapport.pdf

(udgivet d. 30 apr. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *