DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Propfyldt sal summede af ideer til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier


Nationalpark Kongernes Nordsjælland: Blomsterne og bierne. Propfyldt sal summede af ideer til nationalparken.

Der måtte hentes ekstra stole ind, da Nationalpark Kongernes Nordsjælland holdt informationsmøde tirsdag den 26. februar 2019. På mødet kunne man komme med ideer til den seksårige plan, som nationalparken er i gang med at lave. 55 borgere og seks af de nye rådsmedlemmer var mødt op.

Informationsmøde om nationalparken den 26.februar 2019 på Esrum Møllegård.
Pressefoto: Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Mere mad til vilde bier og insekter, fortællestier, en landskabsmalerkonkurrence og redekasser til hvinand og sortspætter. Eller hvad med trætop-hoteller, klippekort til oplevelser i nationalparken og en app, der fortæller, hvad du kan opleve, hvor du kan spise og sove og hvilke lokale produkter, du kan købe, når du bevæger dig rundt i nationalparken. Det var nogle af de ideer, som deltagerne bragte til bords under tirsdagens informationsmøde.

“Sikke et fremmøde. Det var flere, end vi turde håbe på. Det vidner om det store engagement og lokale ejerskab, der er til nationalparken. Det tegner lovende for, at nationalparken kommer til at modtage mange gode ideer til den seksårige plan, som vi er i gang med at lave for nationalparken”, siger formand for nationalparkbestyrelsen Carl Bruun.

Han opfordrede også deltagerne til at gå hjem og arbejde videre med deres ideer, finde samarbejdspartnere, tale med ejere og sprede budskabet om, at nationalparken leder efter ideer.

Missede du mødet ?
Så bare rolig. Helt frem til den 28. april er det muligt at sende dine ideer ind via nationalparkens hjemmeside: https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/.

Der er yderligere to informationsmøder i marts.

Der afholdes yderligere to informationsmøder mandag den 4. marts kl. 19-21 på Krogerup Højskole, Humlebæk, og torsdag den 21. marts kl. 19-21 i Gjethuset, Frederiksværk. På møderne kan du høre mere om, hvordan du sender dine ideer ind, blive inspireret af andres ideer og få feedback på din egen idé.

Den nationalparkplan, vi samler ideer ind til nu, gælder fra 2020-2026, så det er med at komme ud af busken med ens ideer. Uanset om de er vilde, skøre eller ufærdige, for der går seks år, før man igen får mulighed for at få ideer med i nationalparkplanen, fortæller sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

Kort om Nationalparkplan 2020-2026
Hvert sjette år skal alle danske nationalparker lave en nationalparkplan. Den er udgangspunktet for de projekter og aktiviteter, der efterfølgende sættes i gang. Første skridt henimod en plan er at invitere alle til at komme med ideer til planen. Nationalparkplan 2020-2026 sendes i offentlig høring i starten af 2020 og vedtages senest den 1. juli 2020.

Hvepsebi søger føde i Eng brandbæger. Pressefoto af Klavs Nielsen

Vidste du:
at Nationalpark Kongernes Nordsjælland med sine 263 km2 er Danmarks næststørste nationalpark ?

at én af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er en del af nationalparken ?

at nationalparken rummer to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland ?

at Nordsjælland er hvinandens foretrukne ynglested? Hvinanden yngler ved søer omgivet af løvskov, hvor den placerer sin rede i hule træer f.eks. i forladte sortspættehuller, men også i redekasser. Herfra hopper ællingerne ud, når de er klar til at følge efter deres mor ned til vandet.

at der fra øst til vest ses spor af kirke- og kongemagt i form af slotte, klostre og borgruiner ?

at over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder – altså områder udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper ?

at der findes mange forskellige typer natur i nationalparken med dens søer, skove, strandenge, klitarealer, kalkoverdrev og moser mm. ?

at Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr ?

at Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bestand af bævere ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *