DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

PIA FOGHT: De politiske beslutninger i fagudvalget er begyndt at bære frugt

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

De politiske beslutninger vi igennem de senere år har taget, i fagudvalget Ældre-Social og Sundhed i Gribskov, er begyndt at bære frugt, skriver byrådsmedlem Pia Foght (A) i et indlæg.

Lad mig lige friske nogle af resultaterne op:
Styrket indsatser på terminal pleje hos vores hjemmeboende. Fokus på indbyrdes kommunikation og samarbejde/inddragelse af borgere og pårørende. Genindførelse af rengøring hver 14. dag (med minus 3 rengøringer om året om året) til vores hjemmeboende borgere.

Genindførelse af selvtræning, som vi håber vil tiltrække den gruppe af borgere, der trives i dette fællesskab, og fortsættelse af de træningshold der kører gennem Seniorcentret. Derudover håber vi, at rigtig mange vil bruge de velfungerende foreningstilbud, vi har i kommunen.
Alle disse tilbud er samlet set vigtige forebyggende indsatser/tilbud, som skal hjælpe med til, at man holder sig i form længst muligt.

Vores nye demensdagcenter til hjemmeboende er ved at blive etableret, og er et vigtigt supplement til vores i forvejen tilbud på demensområdet. Vigtigt er det, at dette tilbud supplerer de øvrige muligheder på området, da både de demente og ikke mindst de pårørende skal føle sig trygge.

Vores sygeplejeklinikker er ved at være kørt i stilling, og begynder at fungere ud fra de politiske ønsker og behov der er på området. Det er en vigtig opgave, når vi ser ind i fremtidens muligheder for at få sygepleje, når man selv kan. Der vil også blive etableret en sygeplejeklinik i det Sundhedsfaglige hus, hvor vi samler en del medarbejdere på sundhedsområdet i faglige fællesskaber.

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne vores helhedspleje, som nu begynder at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Det betyder, at alt fagligt personale vil få et bedre udgangspunkt og tilfredsstillelse i det daglige arbejde til gavn for vores borgere. Vi kan mærke nu, at der på mange områder er begyndt at komme fine tilbagemeldinger fra mange borgere. En proces der også målrettet blev igangsat i sidste valgperiode.

Alle nævnte områder har krævet et langt sejt træk, både i form af et ihærdigt politisk samarbejde, men ikke mindst hårdt arbejde af vores dygtige eksterne og interne medarbejdere, der har løftet en stor opgave gennem de senere år. Så tak til jer alle for flot arbejde.

På Ældre- Social- og Sundhedsområdet er der ingen hokus-pokus løsninger.

Resultater sker alene ved konstant fokus, hårdt arbejde og politisk samarbejde. Det er med til at sikre, at det kan lykkes at lave udvikling, og dermed sikre retning for fremtiden på et område som er i rivende udvikling.

Pia Foght (A)

Udvalgsformand for Kultur, Idræt og forebyggelse i Gribskov kommune

Pia Foght (A) (pressefoto)

(udgivet d. 20 feb. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *