Påbud til sygeplejen i Gribskov kommune efter tilsyn.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

GRIBSKOV: Styrelsen for Patientsikkerhed var på varslet tilsynsbesøg hos sygeplejen i Gribskov den 13. august 2019. Tilsynet har medført at sygeplejen modtager et påbud.

Gribskov Kommunes sygepleje har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som samlet vurderer, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden.”

Baggrunden for placeringen er, at styrelsen samlet set vurderer: ”at manglerne i journalføringen har et omfang, der betyder, at der er større problemer af betydning for journalføringen.”

Gribskov Kommune tager påbuddet meget alvorligt:

”Der er ingen tvivl om, at det her er alvorligt og bekymrende. Det, som vi får påbuddet for, er kvaliteten i journalføringen, og det er klart, at journalføringen skal være i orden, da alle fagfolk skal have adgang til nødvendige informationer om en patients sygdomsbillede,” siger udvalgsformand Birgit Roswall.

Birgit Roswall (V)

Siden tilsynet i august måned har sygeplejen haft fokus på, at journalføringen er tilstrækkelig og lever op til gældende standarder.

”Vi har gennem hele 2019 haft fokus på at effektivisere og kvalitetssikre sygeplejen. På baggrund af besøget fra styrelsen i august måned er der iværksat en række tiltag, og jeg vil mene, at vi er nået meget langt med udbedringen i forhold til det aktuelle påbud,” siger Birgit Roswall og slutter:

”Når det er sagt, så er vi i gang med at etablere en helt ny organisation pr. 1. december. Det bliver med en mere helhedsorienteret tilgang til plejen, hvor hjemmeplejen og sygeplejen arbejder tæt sammen. Vi får en lokation i henholdsvis Gilleleje og Helsinge. Begge steder bliver mindre enheder, hvor sygeplejen og hjemmeplejen arbejder sammen på tværs med henblik på både planlægning af indsatsen og bedre opfølgning. Vi har stor tiltro til, at denne model vil øge kvaliteten og sikre en god service for borgerne.” skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *