DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nytårshilsen fra Venstre i Gribskov.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Pressemeddelelse fra Venstres byrådsgruppe og bestyrelse i Gribskov:

Godt nyt år.

Gribskov Byråd startede 2018 lettere kaotisk med flere konstitueringer, diskussioner om højere vederlag til formænd og næstformænd for byrådets udvalg (ikke det samlede byråd), samtidig med at det nye flertal annoncerede dramatisk store besparelser. Trods gentagne forsøg blev Venstre ikke indbudt til drøftelser.

Ikke desto mindre tog Venstre det politiske arbejde og ansvar på sig, og vi forsøgte at være med som den konstruktive medspiller. Vi fik ikke meget ud af det i første halvår, men vi holdt skruen i vandet og leverede konstruktive løsninger, der hvor vi kunne komme til.

I Venstre arbejdede byrådsgruppe, bestyrelse og flere medlemmer sammen om at skabe et fornuftigt oplæg til budget for 2019 under temaet Venstre vil fællesskabet. Venstre vil borgernes budget og herunder
* Bevare Holbohave
* Etablere den nye vej mellem Græsted og Gilleleje
* Afhjælpe indlæringsvanskeligheder
* Styrke helårsturismen i hele kommunen
* Udbygge idrætsfaciliteter
Arbejdet lykkede for Venstre. Det blev samtidig et vendepunkt for samarbejdet i Byrådet, hvor alle medlemmer kunne stemme for budgettet.

I Venstre vil vi arbejde videre. 2019 skal være et handlingens år. Et ”Gribskov i Udvikling” præget af fællesskab, synergi og vækst. Intentionen er, at der skal være plads til at forfølge ideer og drømme, og at man gennem samarbejde mellem foreninger, institutioner, skole, virksomheder, kommunen og helt almindelige borgere kan få sat skub i en masse aktiviteter, der gør livet lidt bedre, sjovere og lettere at leve.

Vi kommer til at diskutere betydningen af flere borgere i målgruppen for kommunal velfærd. Flere plejekrævende ældre, flere småbørn og et stigende antal børn og voksne med forskellige former for diagnoser lægger pres på vores indsats. Derfor skal vi blive endnu bedre til at tænke i helhedsorienterede indsatser for borgerne. Væk med silotænkning, kastebolde og unødvendigt bureaukrati og ind med løsninger, hvor borgerne oplever en sammenhængende indsats. Det skal ikke være borgerne, der står med ansvaret for at få de mange berøringsflader med den offentlige sektor til at hænge sammen

Vi ønsker, at der skal være muligheder for alle, alle skal med, og alle kan bidrage. Vi vil sætte fokus på at Gribskov skal være et attraktivt sted at bo, leve, gå i skole, arbejde og drive virksomhed. Vi vil en grøn og bæredygtig udvikling. Vi vil vægte det sociale fællesskab, vores natur og miljø.

Og når det går godt, er det vigtigt at værne om det væsentlige og ikke glemme dem, der har det svært. Jo vi skal udvikling, men vi vil også kvalitet, bæredygtighed og sætte mennesket i centrum. Alle kan bidrage, og alle skal med. Det er vi fælles om.

Venstre vil ikke bruge unødvendige borgerkroner, der ikke tjener borgernes bedste, men vi kommer ikke uden om at drøfte etablering af f.eks. et sundhedshus, og den drøftelse vil vi gøre offentlig. Både hvad angår opgaver i huset som placering. Det er ikke en samtale der nødvendigvis skal tages sammen med en drøftelse af et nyt rådhus – hvis vi overhovedet skal have et nyt rådhus?

At vi skal fortsætte arbejde med udbygningen af infrastrukturen er til gengæld ikke til diskussion. Venstre har taget initiativ til udbygning af motorvej og motortrafikvej, rundkørslen ved Kildevej og vejen fra Græsted til Gilleleje. Det arbejde skal videreføres, så vi kan komme til/fra og rundt i vores dejlige kommune.

Der bygges meget i Helsinge og Gilleleje, men Venstre ønsker også udvikling uden for de to store byer i kommunen – mange ser jo vores landdistrikter som et attraktivt udgangspunkt for det gode liv. Den drøftelse vil vi understøtte med dialogmøder om f.eks. ”Gribskov i Udvikling” og herunder erhvervsudvikling, landsbyudvikling, kultur, affald og lokalplaner. Hver gang med engagerede borgere, der brænder for deres lokalsamfund. Vi ser meget frem til 2019 og inviterer dig med på rejsen i vores fællesskab.

Vores demokrati, vores værdier og vores fællesskab er værd at yde en indsats for. Derfor vil vi slutte med det allervigtigste: En tak til alle jer, der i årets løb har bidraget til at gøre Gribskov Kommune til et bedre sted. Tak til dig, der var med til at arrangere en af de mange events. Til dig, der engagerede dig i en debat. Til dig, der tog en frivillig tjans. Til dig, der investerede økonomisk og tog en risiko. Uden jeres engagement ingen udvikling. I bidrager med overskud og livsglæde til en bedre hverdag.Med ønskerne om et positivt og begivenhedsrigt 2019 vil vi ønske alle et rigtigt godt nyt år.

Venstres byrådsgruppe
og bestyrelse
i Gribskov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *