DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nyt ”klar-parat skole” tilbud til børn med særlige udfordringer

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Børn og familie vil etablere et særligst skoleforberedende dagtilbud. Et tilbud målrettet børn der aldersmæssigt har nået skolealderen, men som er udfordret af problematikker inden for blandt andet Autisme og ADHD og som derfor ikke er klar til at starte i skole.

Dagtilbuddet etableres indenfor rammerne af Dagtilbudsloven men i snitfladen mellem dagtilbud, skoletilbud og det specialiserede børneområde. Organisatorisk placeres det under Sankt Helene Børnehus men fysisk vil det primært være i indskolingen på Sankt Helene Skole. Ressourcerne til det særlige dagtilbud kommer fra de midler, der allerede bruges på børnene. Der har ikke tidligere været et lignende tilbud i Gribskov Kommune.

Formand for børn og familie, Sisse Krøll Villemoes, fortæller:

Sissel Krøll Willemoes (G)

”Jeg er rigtig glad for, at der kommer et tilbud til de børn, der af forskellige grunde ikke er skoleklar. Ved at lave et særligt forløb for dem kan vi både arbejde mere målrettet på at gøre dem klar til et skoleforløb og vi kan finde ud af hvilke form for skoleforløb, der passer til dem. Jeg håber også det vil hjælpe de forældre, der har børn, der er udfordret af forskellige problematikker. De står ofte i en svær situation, og jeg tror det her tilbud vil være rigtig godt for både børnene og deres forældre,”

Udgangspunkt i det enkelte barn

Tilbuddet har som udgangspunkt plads til 8 børn i alderen 5-7 år, som enten er i gang med deres sidste børnehaveår eller har fået skoleudsættelse. Forløbet har særligt fokus på at understøtte barnet i forhold til kommende skolegang og afklare om det enkelte barn kan indgå og trives i et af Gribskov Kommunes skoletilbud på almenområdet eller på specialområdet.

Line Blume Kjøller, Leder af Sankt Helene Børnehus, fortæller:

”Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der tør kaste sig ud i at prøve noget nyt. Vi har børn som kalder på noget andet, det handler ikke bare om, at de få et år mere i børnehaven. De har brug for noget ekstra. Fællesskaber er altid vigtige, men det er også vigtigt at se på det enkelte barn og det kan vi med det her forløb. Vi får tid til at støtte det enkelte barn i sin udvikling, særligt i forhold til sprog og motorik. Det kommer til at give dem et miljøskift, men kan sikre at vi derefter finder det rigtige skoletilbud fra starten, så de får et match der passer til dem og hvor de vil kunne fortsætte. Hvad enten det er et specialtilbud eller i det almene skoletilbud med støtte.

For mig er det en stor glæde, at kunne arbejde med noget der giver så meget mening, slutter Line.

Tiltaget har også fokus på forældregruppen. Forældrene får blandt andet indsigt i de tilbud Gribskov Kommunes skoler har. Desuden hjælpes forældrene i forhold til, hvordan de bedst støtter op om deres barns skolestart/skolegang i en almenklasse eller i et specialpædagogisk skoletilbud.

Det er tænkt som et fleksibelt forløb, hvor barnets udvikling afgør den gradvise indslusning i det skoletilbud, der matcher barnets behov. Tidspunktet for skolestart er derfor fagligt betinget frem for aldersbetinget. Det forventes dog, at barnet så vidt muligt højest er tilknyttet det særlige forløb i en 1-årig periode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *