DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nyt hus til administration og sundhed i Helsinge by.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

En mangeårig beslutning om at samle de administrative medarbejdere i Helsinge bliver nu en realitet. Ikke i et nyt rådhus, men på to matrikler i Helsinge. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 20. januar. Ambitionen er, at det nye hus, som samler medarbejdere, også skal kunne bruges af borgerne, og der sigtes efter at placere det som nabo til Gribskov Gymnasium tæt på stationen og byen.

En nyt hus til administrationen vil tidligst stå færdigt om tre år. Derfor er det på idéplan, når man ser på, hvilke dele af forvaltningen der skal flytte ind i det nye hus. Sikkert er dog, at det er ambitionen, at det skal være en bygning, som borgerne også har glæde af.

Borgmester Anders Gerner Frost fortæller om projektet:

”Vi ønsker at bygge et hus, som også er til for borgerne. Det vil sige, at borgerne skal kunne anvende faciliteterne efter lukketid. Fremtidens administrationsbygninger skal ikke ligge hen i mørke efter lukketid. Hele projektet vil være præget af borgerinddragelse,” siger borgmesteren.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

Hvis der træffes en endelig beslutning om at arbejde videre med placeringen, vil det betyde, at der sættes en lokalplansproces i gang. I den forbindelse vil der blive afholdt borgermøder, ligesom borgere og naboer i særdeleshed vil blive hørt i forhold til lokalplan og udførelse. Det sker fra marts og frem mod sommer.

Jobcenter, mødecenter og tandklinik
Projektet er endnu i sin spæde start, men nogle af de ideer, der arbejdes med, er, at medarbejdere fra jobcenteret og Gillelejehuset vil være oplagte til at flytte ind i de nye omgivelser.

Det er besluttet, at kommunen skal samle den kommunale tandpleje og etablere en ny base for den kommunale sygepleje og hjemmepleje. Der ligger Østergade godt og centralt i forhold til adgang og offentlig transport.

”Dette projekt er en del af udmøntningen af budgetaftalen. Det vil sige, at målet samlet set er at bruge færre penge på kommunal ejendomsdrift og dermed frigøre penge til velfærd. Projektet viser, at det er muligt at investere i at bygge nyt, hvis man tænker klogt fra starten både i forhold til placering og anvendelse. Vi opnår meget ved at samle os på kun to adresser i Helsinge, nemlig Rådhusvej og Østergade,” siger borgmesteren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *