DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ny havledning sikrer høj vandkvalitet i Gilleleje

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

GILLELEJE: En 415 meter lang havledning er under etablering på veststranden i Gilleleje. Fra årsskiftet 20/21 vil den føre al renset spildevand fra Gilleleje Renseanlæg ud i Kattegat – til gavn for badevandet og havmiljøet skriver Gribvand Spildevand A/S i en pressemeddelelse.

Når det nye renseanlæg i Gilleleje står fuldt udbygget ved årsskiftet 20/21, får det en kapacitet på 50.000 m³ – eller med andre ord mere end det dobbelte af det gamle anlæg. Allerede i dag renser anlægget al spildevand fra Gilleleje by, men på sigt vil det skulle håndtere al spildevandet på nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde.

Gilleleje nye renseanlæg.
Her kan man se den første procestank, der er bygget. Den gamle tank er revet ned, og der er nu klar til at bygge procestank nr. 2.
(Pressefoto: Gribvand Spildevand A/S)

Det betyder, at anlægget vil udlede væsentlig større mængder renset spildevand, end der tidligere har været tale om. Når det er fuldt oppe at køre, vil havledningen pumpe 100 l/s renset spildevand til Kattegat. For at sikre, at det hverken får konsekvenser for badevandet eller havmiljøet, har Gribvand Spildevand A/S måtte tænke ud af boksen. Resultatet er blevet en havledning ca. 415 meter ud i Kattegat.

“Fra starten af projektet har vi haft et særligt fokus på at sikre badevandskvaliteten; både ved udløbspunktet 415 m. ude i havet og langs kysten. Vi vil gerne sikre, at såvel lokale som turister kan hoppe i vandet uden at bekymre sig om vandkvaliteten – uanset om de bader kystnært eller surfer. Desuden er det vigtigt for os at sikre et godt havmiljø,” forklarer bestyrelsesformand Jannich Petersen.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand
for Gribvand Spildevand A/S
Jannich Petersen
(Pressefoto)

Grundige foranalyser
For at sikre vandkvaliteten er der i samarbejde med Cowi udført grundige foranalyser af påvirkningen fra det rensede spildevand, og de har entydigt vist, at udledningen ikke vil påvirke badevandskvaliteten. Faktisk har analyserne vist, at en havledning 250 meter ud i Kattegat var tilstrækkeligt, men Gribvand Spildevand har valgt at gå med livrem og seler.

“Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for havmiljøet og vores dejlige by. Ud over, at vi med den valgte løsning passer godt på havet, får vi også reduceret mængden af teknisk vand til Søborg Kanal og Gilleleje Havn væsentligt. Jeg er meget stolt over, at vi med den valgte løsning er med til at sikre, at Gilleleje fortsat udvikler sig på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag,” siger Jannich Petersen.

Havledningen ved stranden i Gilleleje.
Selve arbejdet med at få den nedgravet begynder disse dage,
oplyser Gribvand Spildevand A/S til Kattegat.nu
(Pressefoto: Gribvand Spildevand A/S)

Vikingeskibsmuseet deltager under etablering af havledning
Havledningen bliver etableret af MUNCH Forsyningsledninger fra medio september og frem til årsskiftet. Den kommer til at løbe fra Alfavej og 100 meter ned af stranden, og derfra ca. 415 meter ud i havet. I alt bliver der altså tale om en havledning på 515 meter.

Selve udgravningsprocessen til havs foregår med gravemaskinen placeret på en flåde. Der opgraves omkring 15.000 m³ fra en ca. 15 meter bred graverende. Det udgravede sand placeres på den ene side af ledningsgraven. Når ledningen nedlægges, vil sandet blive fyldt over ledningen for at beskytte og fastholde den. Selve gravearbejdet forventes udført i uge 43 med en varighed på 6 dage – hvis vejret tillader det.

Under udgravningen vil der være en arkæolog fra Vikingeskibsmuseet med på sidelinjen. Da der tidligere er fundet historiske artefakter langs stranden, har myndighederne stillet krav om, at en arkæolog skal være til stede på flåden under udgravningen af havbunden. Arkæologen skal jævnligt foretage vurderinger af det opgravede materiale og på den vis vurdere, om de er stødt på et historisk fund.

Status på restrukturering
Alt imens havledningen bliver etableret, bliver der ligeledes arbejdet på højtryk på anlægget i Gilleleje. Den gamle procestank er nu fjernet, og en ny tank bliver etableret frem mod årsskiftet, således at der i foråret 2021 vil være to nye, fuldt funktionsdygtige procestanke.

I løbet af de kommende år vil kommunens 7 mindre renseanlæg blive nedlagt og spildevandet koblet på anlægget i Gilleleje. Det betyder, at al kommunens spildevand fra 2023 vil blive renset på henholdsvis Helsinge og Gilleleje Renseanlæg.

Den nye havledningen ved Gilleleje.
Selve arbejdet med at få den nedgravet begynder disse dage
.
(Pressefoto: Gribvand Spildevand A/S)

(d. 29 sep. 2020)

Kommentar

  1. Hej Gribvand Spildevand.
    Jeg vil gerne vide, om der i fremtiden ved kraftig regn kan blive udledt urenset spildevand, og om dette forhold nu bliver bedre eller værre end før? Alt sammen set i forhold til havmiljøet omkring Gilleleje.
    En hilsen fra
    Tom Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *