DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ny havledning sikrer badevandet i Gilleleje.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Markante forbedringer af det lokale vandmiljø og badevand i topkvalitet bliver nogle af konsekvenserne, når Gribvand Spildevand A/S i løbet af 2020 etablerer en ny udløbsledning til Kattegat.

Gribvand Spildevand A/S er i fuld gang med at omstrukturere spildevandshåndteringen i Gribskov Kommune. Gribvand vil i de kommende tre år nedlægge alle de mindre renseanlæg langs Nordkysten og samle spildevandsbehandlingen på et nyt og topmoderne renseanlæg ved Gilleleje.

Det nye renseanlæg vil i fremtiden skulle håndtere en større spildevandsmængde, hvorved udledningen af renset spildevand til Kattegat vil stige i forhold til den nuværende udledning via Søborg Kanal. Gribvand er meget opmærksom på, at den gode badevandskvalitet øst og vest for Gilleleje Havn ikke må blive påvirket af den øgede udledning, og derfor er det blevet besluttet at anlægge en havledning med udløb 400 meter ude i Kattegat. Det vil forbedre badevandskvaliteten, til trods at der i fremtiden bliver udledt større mængder spildevand.

”Jeg er stolt over, at vi med denne nye ledning sikrer, at Gilleleje som turist- og erhvervsby fortsat kan udvikle sig på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, selvom Gilleleje Renseanlæg udvides til at rense spildevandet fra hele Nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde,” siger bestyrelsesformand Jannich Petersen.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand Jannich Petersen.
(Pressefoto)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *