DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Ny festival på vej til Tisvilde – kommunen skal tage stilling til støtte på 50.000 kr.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

“Tisvilde Jazz Festival” er navnet på en ny festival i Tisvilde, som der er søgt kommunalt støttekroner til fra Tisvilde Jazz Club V/ Formand Svend Frandsen. Ansøgningen er på 50.000 kroner og som det politiske udvalg “Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi” skal tage stilling til på deres næste møde, tirsdag d. 26 februar 2019.

Tisvilde Jazz Club planlægger i samarbejde med Tisvilde og Omegns Erhvervsforening at afholde Tisvilde Jazz Festival i dagene 21.-23. juni 2019. Til dette søger foreningerne om økonomisk støtte på 50.000 kr.
Bag ideen med Tisvilde Jazz Festival er et ønske om at tiltrække gæster fra hele hovedstadsregionen til at komme og høre jazz, overnatte, spise og blive hele weekenden og bruge områdets tilbud.

Restauranter, foreninger, hoteller og butikker har taget vel imod ideen og vil gerne bidrage til festivalen står der i mødedagsorden. Udover tilbud om jazzmusik, vil der også være yoga på stranden, rundvisning i byen, der vil blive indrettet wellnesscenter på Tisvilde Højskole, og alle byens restauranter, cafeer mv. og Tisvilde Bio vil deltage i festivalen.

De fleste af festivalens musikalske tilbud på restauranter og cafeer mv. vil blive finansieret af de erhvervsdrivende selv.

Som det fremgår af Tisvilde Jazz Festivals budget vil festivalen kunne realiseres med kommunal støtte med et beløb på omkring kr. 50.000,- og forening bag håber meget, at udvalget vil se positivt på ansøgningen om støttekroner fra den “kommunale fælles pengekasse”. Et foreløbigt budget for Tisvilde Jazz Festival er således ud:

Udgifter:

Gratisjazz: 43.900 kr.

Markedsføring mv.: 20.000 kr.

Medlemskab af Rejsegarantifonden: 8.000 kr.

Opsætning og drift af portal: 10.000 kr.

Udgifter i alt: 81.900 kr.

Indtægter:

Salg af 100 støttebadges á kr. 100: 10.000 kr

Hovedsponsor: 10.000 kr.

Fundraising: 10.000 kr.

Kommunal støtte: 50.000 kr.

Indtægter i alt: 80.000 kr.

Logo fra Tisvilde Jazz Festival oplæg til festivalen – se oplægget i linket i bunden af dagsorden.

Punkt 20 på dagsorden til mødet i udvalget “Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi” tirsdag d. 26 februar 2019 kl. 17:00
Administrationen anbefaler derfor at der gives økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.

20. Ansøgning fra Tisvilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival

Sagsnummer: 20.15.00-G01-1-19
Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om ansøgning fra Tisvilde Jazz Club om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.
Administrationen indstiller til udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

  1. at tage stilling til ansøgningen

Sagsfremstilling

Baggrund

Tisvilde Jazz Club planlægger i samarbejde med Tisvilde og Omegns Erhvervsforening at afholde Tisvilde Jazz Festival i dagene 21.-23. juni 2019. Til dette søger foreningerne om økonomisk støtte på 50.000 kr.

Sagens forhold

Bag ideen med Tisvilde Jazz Festival er et ønske om at tiltrække gæster fra hele hovedstadsregionen til at komme og høre jazz, overnatte, spise og blive hele weekenden og bruge områdets tilbud.

Restauranter, foreninger, hoteller og butikker har taget vel imod ideen og vil gerne bidrage til festivalen. Udover tilbud om jazzmusik, vil der også være yoga på stranden, rundvisning i byen, der vil blive indrettet wellnesscenter på Tisvilde Højskole, og alle byens restauranter, cafeer mv. og Tisvilde Bio vil deltage i festivalen.

De fleste af festivalens musikalske tilbud på restauranter og cafeer mv. vil blive finansieret af de erhvervsdrivende selv.

Gratis koncerter

En del af festivalen vil imidlertid bestå af en række gratis koncerter for alle interesserede.

Startskud til en fælles portal for området

Jazzfestivalen vil anvende Tisvilde Jazz Clubs netbaserede billet- og medlemssystem og blive brugt i markedsføringen og gennemførelse af festivalen. Turister og gæster vil således kunne booke og betale både jazzbilletter, overnatning, bord på byens restauranter og/eller et udlejningssommerhus i et samlet flow på en fælles portal.

Det vil samtidig være startskuddet til en fælles portal for området, hvor områdets tilbud, aktiviteter og også gratis arrangementer kan ses og bookes i én sammenhæng. Portalen skal køre videre efter festivalen, så man altid kan se, hvad der foregår i Tisvilde og booke det man har lyst til.

Festivalens budget

Der er udarbejdet et foreløbigt budget for Tisvilde Jazz Festival:

Udgifter:

Gratisjazz: 43.900 kr.

Markedsføring mv.: 20.000 kr.

Medlemskab af Rejsegarantifonden: 8.000 kr.

Opsætning og drift af portal: 10.000 kr.

Udgifter i alt: 81.900 kr.

Indtægter:

Salg af 100 støttebadges á kr. 100: 10.000 kr

Hovedsponsor: 10.000 kr.

Fundraising: 10.000 kr.

Kommunal støtte: 50.000 kr.

Indtægter i alt: 80.000 kr.

Hele ansøgningen samt oplæg/præsentation til festivalen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en jazzfestival i Tisvilde vil være attraktiv og kunne tiltrække såvel borgere og turister som sommerhusgæster i Tisvilde i den pågældende weekend, som ligger lige inden den store sommersæson for alvor går i gang. Arrangementet vil således leve op til ønsket om at forlænge sæsonen med tilbud, som kan tiltrække gæster i skuldersæsonen.

Tisvilde Jazz Festival er derudover et godt eksempel på et bredt samarbejdsprojekt i Tisvilde, hvor erhvervsliv går sammen med foreninger og frivillige om at skabe et samlet kulturelt tilbud.

Administrationen anbefaler derfor at der gives økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival.
Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune §15, stk. 2

Turismestrategi 2016-2020 Gribskov Kommune 2016

Gribskov Kommunes Kulturstrategi 2008-2020
Økonomi

Der søges om støtte på 50.000 kr. Beløbet kan finansieres via puljen til Kultur- og Fritidspolitikken. Budget 2019: 191.000 kr. Heraf er disponeret: 85.000 kr. Restbudget: 106.000 kr.

Administrationen  gør opmærksom på, at der er flere ansøgninger til puljen på udvalgets dagsorden

Bilag

Tisvilde Jazz Festival oplæg 1.pdf

Ansøgning om økonomisk støtte til Tisvilde Jazz Festival

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *