DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nordsjællands Politi har indledt sommerpatruljering på vandet

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Der vil være særligt fokus på nye regler samt sikkerheden for de sejlende og de badende

Med kalenderens skifte til sommer har Nordsjællands Politi indledt sin patruljering langs kysterne. Og selvom de fleste sejlere har orden i tingene og kendskab til reglerne, så blev der ved årets første maritime patruljering skrevet sager om spiritussejlads, manglende redningsvest og sejlads uden speedbådskørekort.

– Der er nogle ting, som man skal være særligt opmærksom på, når man færdes på vandet. Det handler blandt andet om reglerne for, hvornår man skal have speedbådskørekort og de nye regler om, at det nu kun er den, som er indehaver af et kørekort til en given type fartøj, som må stå bag roret på dette, siger politikommissær Finn Janniche, der er leder af den maritime indsats hos Nordsjællands Politi.

Førere af vandscootere skal være opmærksomme på, at der kræves særligt kørekort til vandscooter og, at det i visse områder af Øresund, Roskilde Fjord, Isefjorden samt i søer ikke er tilladt at sejle med vandscooter. For vandscootere og de speedbåde, hvortil der kræves kørekort, gælder det i øvrigt, at der skal medbringes bevis for, at fartøjet er forsikret og, at forsikringen er betalt.

Ligesom i den almindelige trafik er der også ”bløde trafikanter” på og i vandet. Deres sikkerhed er særligt i fokus hos de maritime patruljer, og det betyder, at der bliver holdt skarpt øje med den hastighed, som speedbåde og vandscootere sejler med, og om de holder behørig afstand til andre, der færdes på og i vandet. 

– Vi ser særligt på sikkerheden for roere, kajakroere, badende og dykkere. Derfor vil der blive slået hårdt ned på førere af speedbåde og vandscootere, som ikke holder en passende hastighed eller sejler for tæt på andre sejlende eller badende, siger Finn Janniche og tilføjer, at der i yderste konsekvens kan der ske konfiskation af det fartøj, som har været anvendt til vanvidssejlads.

Nordsjællands Politi har den maritime patrulje på vandet frem til efteråret.

Fakta: Her er nogle af de vigtigste ting, du skal huske, inden du stævner ud

Redningsveste:
Alle fartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal være udstyret med redningsveste eller svømmeveste til alle ombord. Vesten skal typegodkendt samt godkendt til at bære en person med en vægt, der passer til den, der skal bruge vesten. Man kan altså ikke bruge en børnevest til en voksen.Der er ikke krav om, at man har vesten på under sejlads – men i en farlig situation bruges der ofte kostbar tid på at lede efter vestene og tage dem på, så det bedste er, at have vesten på, når man sejler ud.

Spiritussejlads:
Hvis der kræves et bevis/kørekort for at kunne føre båden, gælder der de samme regler til vands som på land. Føreren af fartøjet må maksimalt have en promille på 0,5. Øvrige fartøjer – herunder sejl- og robåde, skal man kunne føre på fuldt betryggende måde, selv om man har indtaget alkohol.

Afstand til kyst samt fiskeri- og sejlforbud:
I Nordsjællands Politikreds er det i perioden maj-september som udgangspunkt ikke tilladt at sejle med motordreven båd eller vandscooter inden for en afstand af 300 meter fra kysten. Der kan dog sejles inden for grænsen på 300 m, hvis alle de følgende betingelser opfyldes; der sejles med så lav hastighed, at fartøjet ikke planer, der i videst muligt omfang sejles vinkelret på kysten og føreren håndterer fartøjet på fuldt betryggende måde. Visse steder i Øresund, blandt andet ved Helsingør Færgehavn, er der fiskeri- og sejlforbud af hensyn til sikkerhed ved færgefart og trafik med større fartøjer fx coastere og tankskibe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *