DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nordsjællands Politi efterforsker omfattende sag om deling af billeder

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Op mod 900 borgere får i den kommende tid brev fra Nordsjællands Politi med oplysning om, at der uberettiget er blevet delt billeder af dem

Nordsjællands Politi er i øjeblikket ved at sende breve til 887 borgere i hele landet. Af brevene fremgår det, at private billeder med stor sandsynlighed er blevet delt på forskellige platforme på internettet uden borgernes viden eller samtykke.

Der er primært tale om private billeder af intim og seksuel karakter, og en 25-årig mand fra Hillerød er sigtet for blufærdighedskrænkelse samt uberettiget deling af billederne i den omfattende sag. 

– Vi har i de seneste måneder arbejdet på at identificere personerne på de mange billeder. Nu er vi så langt, at vi skriver til de implicerede og fortæller, at vi mener, at de er forurettede i sagen. Vi oplyser samtidig de pågældende om, hvordan de skal forholde sig, siger Kasper Guldager, politikommissær i Nordsjællands Politi og leder af efterforskningen i sagen. 

Ifølge Nordsjællands Politis oplysninger er den sigtede administrator af det mappesystem, hvorfra billederne er blevet delt. Han har formodentlig fået tilsendt billederne fra andre eller har selv fundet dem via internettet og sociale medier, hvorefter de er blevet lagt i mapper på digitale platforme, der har fungeret som en form for ”byttebørs”.

Politiet efterforsker alle sagens forhold om blufærdighedskrænkelse. Hvis de implicerede borgere også ønsker, at den 25-årige retsforfølges for uberettiget deling af billeder, skal borgerne kontakte politiet på en særlig e-mailadresse, som fremgår af brevet til dem. Det skyldes, at deling af private billeder er underlagt såkaldt ”betinget offentlig påtale”, som forudsætter, at den forurettede anmoder politiet om at efterforske sagen.

– Vi har stor forståelse for, at det er meget ubehageligt for de borgere, der i den kommende tid får besked om, at billeder af dem, som er taget i en privat stund og med en særlig modtager for øje, er blevet sendt videre og delt uden deres viden eller samtykke. Derfor tager vi også sagen meget alvorligt og gør, hvad vi kan for at hjælpe dem bedst muligt, siger Kasper Guldager.

Nordsjællands Politi har anmodet de platforme, hvor politiet har kendskab til, at billederne er blevet delt, om at sørge for, at billederne bliver fjernet. 

Nordsjællands Politi forventer, at alle de borgere, som er identificeret på billederne, har modtaget brevet fra politiet senest i begyndelsen af august. Borgere, som har en e-boks, vil få brevet sendt dertil som elektronisk post, mens de borgere, der er fritaget for brug af e-boks vil få et fysisk brev sendt til deres postadresse.

Fakta: Det siger loven om blufærdighedskrænkelse og deling af private billeder

Straffelovens § 232 stk. 1 om blufærdighedskrænkelse (underlagt offentlig påtale):
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået overfor et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Straffelovens § 264d (underlagt betinget offentlig påtale):
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed (…). Stk 2.: Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

(d. 3 juni 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *