DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

NORDSJÆLLAND: Trafikken truer odderen, der har været uddød i Nordsjælland

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Trafiktrussel mod odderen: Kan vi hjælpe den tilbage til Nordsjælland ?

Odderen er på vej tilbage til Nordsjælland, men trafikdrab er en alvorlig trussel. En rapport fra nationalparken kortlægger de sorte pletter på vejnettet. Friske odderspor viser, at en indsats er vigtig, hvis vi igen skal opleve odderen i Nordsjælland.

Odderen uddøde i Nordsjælland i sidste århundrede. Glæden var derfor stor, da der for et par år siden blev fundet to døde oddere i hver sin ende af Nordsjælland. Glæden var naturligvis ikke over, at de to oddere blev fundet døde, men fordi de beviste, at den adrætte svømmer forsøger at vinde fodfæste igen.

(Pressefoto: Lars Rudfeld)

Biltrafikken kan stoppe tilbagekomsten
Begge oddere var trafikdræbte, og netop den tætte trafik i Nordsjælland kan være en begrænsende faktor for, at odderen for alvor kommer tilbage. Der er nemlig masser af gode levesteder i national-parken.

De sorte pletter kortlagt
Nationalparken bad i 2022 eksperter på Aarhus Universitet om at undersøge problemets omfang i na-tionalparken. Universitetet undersøgte veje, der krydser vandløb, der løber i, til eller nær nationalpar-ken, og som eksperterne analyserede som vigtige spredningskorridorer.

Eksperterne peger på i alt 11 lokaliteter, fordelt i alle fem kommuner, hvor der er stort behov for at skabe faunapassage, hvis trafikdrab skal undgås. Derudover er der 38 lokaliteter, hvor der nemt kan gøres noget hen ad vejen, mens seks lokaliteter har gode passageforhold. Læs mere i universitetets rapport på nationalparkens hjemmeside.

Odderen er et symbol på, at det kan nytte at gøre en indsats for at få naturen til-bage. Vi håber, at nationalparken med denne rapport kan være katalysator for, at vi i fremtiden kan få lov til at opleve et af Danmarks største rovdyr i nationalparken” udtaler Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i pressemeddelelsen fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nye spor understreger behovet
Odderen er her stadig! Odderekspert Morten Elmeros fra Aarhus Universitet fandt i november 2022 friske spor efter odder langs Nivåen, der har sit udspring i nationalparken.
Nationalparken vil nu samle repræsentanter fra natur-, vej- og vandløbsmyndigheder i nationalpar-kens fem kommuner og fra Vejdirektoratet for at drøfte, hvordan der evt. kan arbejdes videre med rapportens konklusioner.

(Pressefoto: Morten Elmeros)

Faktaboks:
Derfor er odderen en svag trafikant på vejene
Odderne spreder sig især langs kysten og langs vandløb. Hvor vandløb løber gennem et rør under en vej, kan odderen som regel ikke finde ud af at svømme igennem røret. Hvis odderen ikke kan gå langs vandløbet under vejen, kravler den op over vejen for at komme ned til vandløbet på den anden side. For en odder er det ren refleks. Det er bare ikke den smarteste måde at krydse veje på. Der er stor risiko for, at den dermed bliver et offer i trafikken, medmindre der laves passage for odderen under vejen, en såkaldt faunapassage.

(udgivet d. 1 feb. 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *