DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nationalpark Kongernes Nordsjællands milepæle i 2021

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Året der gik: Nationalpark Kongernes Nordsjællands milepæle i 2021.

I en årsberetning kan du læse om Nationalpark Kongernes Nordsjællands spændende bedrifter i 2021.

Selvom vi er allerede hastigt i gang med et væld af spændende projekter, kaster vi nu et tilbageblik på året 2021 og de milepæle nationalparken har nået i løbet af sidste år. De mange bedrifter er samlet i en årsberetning, som udgives i både trykt og digital format. Alle interesserede er velkomne til at hente et eksemplar i nationalparkens inforum på Esrum Møllegård.

Det er med stor glæde, at jeg ser tilbage på 2021 – nationalparkfondens første hele år i drift. Vi har haft høje ambitioner, og på trods af at corona-pandemien også påvirkede os, er vi nået i land med en lang række spektakulære projekter, der bidrager til at udvikle nationalparken til gavn for vilde dyr, lokalbefolkning og besøgende”, skriver Marianne Lund Ujvári, sekretariatschef i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Til gavn for naturen

Nationalparkfonden arbejder blandt andet for at skabe ny natur og styrke den eksisterende, og i løbet af 2021 har nationalparken blandt andet etableret nye og bedre levesteder for padder, sommerfugle, flagermus og hugorme. Blandt nationalparkens lodsejere er flere glade for at stille areal til rådighed og bidrage til mere natur i nationalparken. I Esbønderup har nationalparken fået oprenset et vandhul hos en privat lodsejer, hvor der nu er skabt bedre vilkår for frøer, tudser og salamandre, ligesom der på Arrenæs er genoprettet tre vandhuller for at bidrage til at sikre bestanden af den sjældne løgfrø.

Også de vingeklædte dyr har fået opgraderet boligmulighederne i 2021. Nationalparken har støttet Naturstyrelsen i arbejdet med at indrette en af de gamle militærbunkere i Gribskov som levested for flagermus, der gerne bor i bygninger. Det gælder for eksempel den i Danmark fåtallige frynseflagermus, som er registreret i den centrale del af Gribskov.

Det forsvundne lystslot

Nationalparken arbejder også for at bevare det kulturhistoriske landskab, og takket være nationalparkens projekter, har flere af de glemte perler fået børstet støvet af i 2021. De færreste kender til det forsvundne lystslot Frydenborg i den nordlige del af Hillerød. Lystslottet blev revet ned i slutningen af 1600-tallet, og i juni 2021 gik nationalparken i samarbejde med arkæologer fra Museum Nordsjælland på jagt efter resterne af lystslottet. Selvom fundamentet af slottet ikke dukkede op af mulden, bød udgravningen på flere spændende fund, blandt andet en sølvmønt dateret 1661.

Nye friluftsfaciliteter i nationalparken

Tre af nationalparkens helt særlige milepæle i 2021 er opførelsen af tre store friluftsfaciliteter, som giver besøgende helt enestående muligheder for at komme tæt på fugle og pattedyr i nationalparken. Ved Dronningholm Mose er der opført et bæverobservationsskjul, som giver unikke muligheder for at iagttage bæverne i deres naturlige levested. I Tisvilde Hegn har nationalparken sammen med Naturstyrelsen etableret en hjorteobservationsplatform, der giver gæsterne mulighed for spotte kronvildt og andre af de større hjorte- og vildtarter, som holder til i området. Ved Holløse Bredning er opført en fugleobservatørplatform, som giver adgang for alle fugleinteresserede, også til de gæster, som har funktionsnedsættelser. Herfra er der en vidstrakt udsigt over bredningen og det varierede og rige fugleliv.

Er nysgerrigheden blevet vagt omkring et af projekterne eller om at vide mere om, hvilke andre spændende bedrifter nationalparken har opnået i 2021, kan årsberetningen læses her.

https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/media/315894/npkn_aaarsberetning2021_web_final.pdf

(udgivet d. 20 apr. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *