DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nationalpark Kongernes Nordsjællands første nationalparkplan er vedtaget

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Nationalparkfondens bestyrelse har enstemmigt vedtaget planen for, hvordan nationalparken skal udvikles i de kommende seks år.

Nationalparkplan 2020-2026 bygger på mange af de forslag, som borgere, foreninger og kommuner har bidraget med under planens tilblivelse.

Det er en stor glæde for bestyrelsen og for alle dem, der i årevis har arbejdet ihærdigt for en nationalpark i Nordsjælland, at vi nu står med vores første nationalparkplan. Der har været en utrolig opbakning til vores arbejde med planen, og vi har modtaget mange gode forslag fra lokalsamfundet og lokale foreninger, som vi har taget med i planen. Efter sommerferien glæder vi os til at gå i gang med at realisere planen, så områdets særlige natur og historie kan blive styrket yderligere og formidlet til glæde for de besøgende og lokalsamfundet“, fortæller Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

I de næste seks år vil bestyrelsen vægte naturprojekter højest, og områdets særlige historie gør, at også kulturhistoriske projekter vil blive vægtet højt. Der vil dog også blive gennemført projekter inden for friluftsliv, geologi, landskab, formidling, undervisning, forskning, lokalsamfund, erhverv og turisme. Alle indsatser, som beskrives i planen, vil blive realiseret gennem dialog, samarbejde og frivillige aftaler.

Pressematriale (Pressefoto: Allan Høxbroe)


Læs nationalparkplanen
Nationalparkplanen kan læses på Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside – https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk

Her finder du også det tilhørende materiale, herunder bekendtgørelse af offentliggørelsen inklusiv klagevejledning.

Planen gøres klar til trykning og sendes efter sommerferien ud til lodsejerne i nationalparken. Fra midten af august 2020 kan trykte eksemplarer af planen ses og hentes i nationalparkens sekretariat på Esrum Møllegård.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *