DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Nationalpark Kongernes Nordsjælland afholder informationsmøde om nationalparkrådet.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Indstil din kandidat til Nationalparkrådet. 

Der skal nedsættes et nationalparkråd for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som skal rådgive og komme med forslag til nationalparkbestyrelsen. De 18 nye rådsmedlemmer skal findes blandt interesse- og erhvervsorganisationer, lokale myndigheder, erhvervsliv og foreninger med interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at sikre den lokale opbakning til nationalparken. Rådet får også to pladser i bestyrelsen.

  • Nationalparken dækker et kæmpestort geografisk område: Fra Lynæs i vest, Helsingør i øst, Dronningmølle i nord og Store Dyrehave i syd. Vi vil i bestyrelsen gerne have et så bredt sammensat nationalparkråd som muligt. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger og organisationer til at indstille kandidater til rådet, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland afholder informationsmøde om nationalparkrådet:

Mandag d. 19. november 2018 kl 19-21 på Frederiksborg Gymnasium og HF, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød.

Pressefoto – Fotograf: Marianne Lund Ujvári.

På mødet vil Nationalpark Kongernes Nordsjælland fortælle om nationalparken med særlig fokus på nationalparkrådet og dets rolle. Bestyrelsen har besluttet, at rådet skal dække emnerne: natur, geologi/landskab, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv/turisme samt formidling/undervisning/forskning. Det er bestyrelsen, der beslutter rådets sammensætning. Du kan læse mere om rådets rolle og se, hvordan du indstiller kandidater på: 

www.danmarksnationalparker.dk/kongernes-nordsjaelland/

Det er muligt at indstille kandidater til nationalparkrådet frem til søndag d. 16. december 2018.

 

Fakta om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalparken strækker sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør.

Med 26.254 hektar (ca. 260 km2) er Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Pressefoto – Fotograf: Marianne Lund Ujvári.

Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

58 procent af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).

Pressefoto – Fotograf: Marianne Lund Ujvári.

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – f.eks. det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

Mange naturtyper er repræsenteret i nationalparken. Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.

Pressefoto – Fotograf: Marianne Lund Ujvári.

Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *