DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

MOVIA: Fordoblet stikprøveindsats af overenskomster i flextrafik.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Movia – Pressemeddelelse:

Movia opretholder skærpet kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik. Trafikselskabet havde derfor i 2018 fordoblet stikprøveindsatsen i tæt samarbejde med et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. Den skærpede kontrol fortsætter i 2019.

Movia er optaget af at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i de mange flextrafik-kontrakter, som Movia indgår med private operatører. Trafikselskabet nedsatte derfor i 2017 efter aftale med arbejdsmarkedets parter et kontrolpanel, der vurderer stikprøver og rådgiver Movia i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, som kører flextrafik på kontrakt med trafikselskabet.

Kontrolpanelet har i 2018 vurderet i alt 20 stikprøver og rådgivet Movia, der har ansvaret for opfølgningen over for operatøren.

Resultatet af de 20 stikprøver og kontrolpanelets arbejde er, at Movia har konkluderet, at fem ud af de 20 udvalgte operatører havde orden i forholdene, og sagerne blev lukket med det samme. Syv operatører ud af de 20 har efter kontrollen og dialogen med Movia rettet op på forholdene, og Movia har konkluderet, at disse sager er lukket.

Seks operatører ud af de 20 har udfærdiget egne overenskomster. Movia vurderer på baggrund af kontrolpanelets meldinger, at disse overenskomster ikke lever op til vilkårene i Movias nye kontrakter, der gælder fra 1. oktober 2018. Movia har derfor besluttet, at disse seks operatører vil indgå i en opfølgende kontrol der gennemføres i 2019.

En ud af de 20 operatør har ad to omgange forsøgt at rette op på sine kontrakter. Men vurderingen fra kontrolpanelet er, at der fortsat er problemer med efterlevelsen af kravene. Derfor har Movia oversendt oplysninger om operatørens forhold til vurdering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som pt. behandler sagen.

Endelig har en operatør i forbindelse med stikprøvekontrollen meddelt Movia, at han ikke følger nogen overenskomst. Movia har ligeledes oversendt oplysninger om denne operatør til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og denne sag er under behandling i styrelsen.

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet i kontrolpanelet. Movia er optaget af at operatører, der kører på kontrakt med trafikselskabet, har løn- og arbejdsvilkår, der lever op til alle de krav vi stiller. Vi har derfor også valgt, at vi i vores nye udbud fra sidste år ligestiller konkurrencen på markedet, så alle operatører, der har kontrakt om flextrafikkørsel med Movia, skal leve op til de krav, der er i lovgivningen til nye tilladelser”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Movia foretog i 2018 20 stikprøver hos små og mellemstore operatører. Der planlægges også 2019 gennemført 20 stikprøver. Ud over de 20 ordinære stikprøvekontroller næste år udfører Movia syv opfølgende stikprøvekontroller, hvoraf den ene vedrører opfølgning på en kontrol udført i 2017.

Fakta om kontrol af flextrafik

  • Flextrafik udbydes af Movia til private operatører.
  • Kørsel af Flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport udstedes af Færdselsstyrelsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  • Movias bestyrelse besluttede i december 2016 at indføre skærpet kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
  • Efter aftale med arbejdsmarkedets parter deltager ATAX, Dansk Industri, Kristelig Arbejdsgiverforening, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F i Movias kontrolpanel.
  • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller.

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *