DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Mere madlavning hjemme øgede salg af Arlas varemærker under corona-krisen

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

På trods af store udsving i efterspørgslen på det globale fødevaremarked som følge af corona-krisen i 2020, fik det europæiske andelsselskab Arla hurtigt omstillet sin produktion til at imødekomme den markante stigning i efterspørgslen på mejeriprodukter i detailhandlen og opvejede derved de negative konsekvenser i andre dele af forretningen skriver Arla Foods i en pressemeddelelse.

I 2020 voksede Arlas globale varemærker med 7,7 procent takket være en stærk portefølje af varemærker som Arla® og Lurpak® samt andelsselskabets stærke positioner på flere af selskabets markeder.
På trods af omsætningstab inden for sektorer som foodservice og industrisalg var koncernens samlede omsætning for 2020 10,6 milliarder EUR (mod 10,5 milliarder EUR i 2019).

Med afsæt i selskabets stærke finansielle balance, har Arlas bestyrelse foreslået repræsentantskabet at udbetale 1,75 eurocent per kilo mælk til andelshavere i efterbetaling. Det er 0,75 eurocent mere end standardudbetalingen på 1,00 eurocent per kilo mælk.

Arlas aconto mælkepris til andelshaverne i 2020 har været relativt stabil sammenlignet med de markante udsving, der ellers har været i mejeribranchen. Alligevel var 2020 et udfordrende år for mange andelshavere på grund af stigende omkostninger og øget kompleksitet på gårdene.

Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber pr. kg ejermælk – var 36,9 eurocent i 2020, mod 36,6 eurocent i 2019.

“Arlas aconto mælkepris til vores andelshavere har ligget på et konkurrencedygtigt og relativt stabilt niveau igennem et udfordrende 2020, set i forhold til vores konkurrenter og bestyrelsen er glad for at kunne foreslå repræsentantskabet en højere efterbetaling som følge af andelsselskabets finansielle resultater i 2020. Men når det er sagt, så anerkender bestyrelsen fuldt ud, at nogle landmænd oplever stigende produktionsomkostninger og yderligere krav på deres gårde. Det er en udfordring i hele Europa, som skal imødekommes af tiltag på tværs af mejeribranchen og fra politisk hold,” siger Arla Foods’ bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard.

Stor efterspørgsel på mejeriprodukter til madlavning hjemme
Mange forbrugere var tvunget til at blive hjemme det meste af året på grund af nedlukninger, og det fik flere til lave mad og bage derhjemme. De ændrede forbrugsmønstre var med til at øge salget af Arlas globale varemærker som Lurpak®, Arla® og Puck®, der leverede en volumendrevet omsætningsvækst på henholdsvis 14,6 procent, 3,0 procent og 11,7 procent.

“COVID-19 er uden tvivl den mest udfordrende krise, Arla nogensinde har oplevet. Men på grund af vores forretningsmodel var vi i stand til at omstille vores virksomhed og omdirigere store mængder mælk med meget kort varsel for at imødekomme den store og pludselige efterspørgsel på mejeriprodukter i detailhandlen, samtidig med at vi minimerede de negative konsekvenser inden for andre sektorer som f.eks. foodservice. Jeg er meget stolt over de resultater, vi har leveret i 2020. Takket være vores andelshavere og vores medarbejdere har vi kunnet fortsætte med at bidrage til den globale fødevareforsyning samtidig med, at vi har sikret et trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og et højt serviceniveau til vores kunder,” siger Arla Foods’ administrerende direktør Peder Tuborgh. 

Den markante stigning i efterspørgslen på mejeriprodukter i detailhandlen mere end opvejede det samlede fald i Arlas salg til foodservice og industrisalg. Omsætningen inden for foodservice faldt med 45 procent i foråret 2020, men steg igen i løbet af sommeren og var stabil gennem anden og tredje bølge af COVID-19, til trods for yderligere nedlukninger af arbejdspladser og virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen. Arlas brandede foodserviceforretning i Europa oplevede et samlet fald på 12 procent i forhold til 2019.

Væksten fortsætter i kommercielle segmenter  
Arla fokuserer sine aktiviteter inden for fire forretningsområder: Europa, International, Arla Foods Ingredients og Global Industry Sales (tidligere Trading.) 

På trods af globale udfordringer i logistikken og forsyningskæden som følge af COVID-19 styrkede både Europa og International forretningen, vandt markedspositioner og voksede globale brands takket være den store efterspørgsel i detailhandlen og via e-handel i 2020.

Europa som forretningsområde tegner sig for 60 procent af forretningen og leverede en samlet volumendrevet vækst for varemærker på 5,9 procent, hovedsageligt drevet af Lurpak®, Arla® og Starbucks® og med den højeste vækst for varemærker i Storbritannien, Tyskland og Holland. Den samlede omsætning for Europa steg til 6.413 millioner EUR mod 6.353 millioner EUR i 2019. 

International tegner sig for 19 procent af forretningen og leverede en volumendrevet vækst for Arlas varemærker på 11,6 procent, hovedsageligt drevet af Lurpak®, Puck® og Starbucks®. Særligt Mellemøsten og Nordafrika (MENA) leverede en høj volumendrevet vækst for varemærker på 20,1 procent. Den samlede omsætning for International steg til 1.975 millioner EUR mod 1.802 millioner EUR sidste år. 

Arla Food Ingredients (AFI), et 100% Arla-ejet datterselskab, øgede værdien af sin ingrediensforretning takket være vækst inden for spædbørnsernæring og medicinsk ernæring. På grund af COVID-19 og forsinkelser forårsaget heraf leverede fødevaresegmentet og segmentet for børneernæringsprodukter resultater, der lå lidt under 2019-niveau. Den samlede omsætning for AFI steg til 716 millioner EUR mod 710 millioner EUR i 2019.   

Som følge af det øgede salg inden for detailhandlen, oplevede forretningsområdet for industrisalg (Global Industry Sales), som er ”business-to-business” salg af råvarer, faldende priser og et fald i den samlede andel af solgt mælk på 2,3 procentpoint set i forhold til 2019. Omsætningen faldt derfor til 1.541 millioner EUR mod 1.662 millioner EUR sidste år.  

Calcium leverer besparelser på trods af krisen 
Arlas transformations- og effektiviseringsprogram Calcium sikrede besparelser på 130 millioner EUR, primært på grund af effektiviseringer i forsyningskæden og optimering af markedsføringsomkostninger, men også som følge af besparelser, fordi mange medarbejdere arbejdede hjemmefra. De samlede besparelser fra Calcium beløber sig nu til 354 millioner EUR siden lanceringen i 2018. Det endelige mål er fortsat vedvarende besparelser for mere end 400 millioner EUR inden udgangen af 2021. 

“I løbet af de seneste tre år har vi ændret den måde, vi arbejder, forbruger og investerer på i Arla. Transformationen blev sat på prøve, da COVID-19-krisen påvirkede hele verden, men i dag står det meget klart, at det arbejde, virksomheden har udført gennem Calcium, har gjort os bedre til at håndtere pludselige og meget udfordrende forstyrrelser som COVID-19. Det har vist, hvor langt vi er nået, og hvordan transformationen er blevet en naturlig del af vores DNA og vores måder at arbejde på,” siger CFO Torben Dahl Nyholm. 

Arla fortsætter sin bæredygtighedsrejse 
I 2020 øgede Arla sin bæredygtighedsindsats på tværs af værdikæden, herunder emballagedelen, ved at skifte fra fossil til bæredygtig energi i forsyningskæden og igangsætte pilotprojekter med nye teknologier i transportflåden. 

Det mest markante fremskridt var dog indførelsen af klimatjek på 93 procent af alle Arla-gårde på tværs af syv europæiske lande. De klimadata, der leveres af andelshaverne, udgør et af verdens største eksternt verificerede klimadatasæt om mælkeproduktion. Datasættet skal bruges til både forskning og af landmændene selv til læring og inspiration i arbejdet med at nedbringe deres emissioner yderligere.   

“Arlas andelshavere er allerede blandt de mest klimaeffektive i verden, og vi har forpligtet os til at skabe en bæredygtig fremtid for mælkeproduktion. Klimatjek skaber et solidt fundament for, at vi kan fremskynde vores omstilling, og jeg er meget stolt over, at så mange af mine kolleger deltager i dette meget vigtige arbejde, og at vi sammen skaber så stærke resultater,” siger bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard.     

Forventninger til 2021 
2021 forventes at blive endnu et udfordrende år, da COVID-19 fortsat påvirker den globale mejeribranche, den globale økonomi og folks levebrød rundt om i verden. Arla forventer, at virksomhedens globale brands fortsat vil levere volumendrevet vækst, men i et mere beskedent omfang end i 2020.  

2021 er også det første år med den nye frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien, som har fjernet en væsentlig risiko for Arla. Virksomheden har en række planer klar og er godt forberedt til at håndtere de ikke-toldmæssige hindringer i den nye aftale. 

Arla planlægger at investere 700 millioner EUR i 2021, primært i form af strukturelle investeringer, Calcium-initiativer samt Arlas bæredygtighedsdagsorden. Blandt de større projekter er færdiggørelsen af tørretårnet til mælkepulver i Pronsfeld i Tyskland, den fortsatte udvidelse af mozzarellakapaciteten i Branderup og opgraderinger af produktionsanlægget i Bahrain samt fortsatte strategiske investeringer i AFI.  

“2021 bliver endnu et år med store udsving og globale udfordringer, fordi COVID-19-krisen strækker sig ind i det nye år, og de første tegn på økonomisk afmatning begynder at vise sig. Vi skal fortsat være meget opmærksomme på at sikre vores medarbejderes og andelshaveres ve og vel, samt vores produktion og vækst. Men det bliver forhåbentlig også et år, hvor vi kommer til at se verden åbne op igen i takt med, at vaccinerne rulles ud, så jeg er forsigtig optimistisk, når det gælder 2021,” siger administrerende direktør Peder Tuborgh.  

Koncernens omsætning i 2021 forventes at blive på 10,3-10,6 milliarder EUR, nettoresultatandelen vil være omkring 2,8 til 3,2 procent, og gearingen forventes at ligge i den lave ende af målet på 2,8-3,4.

Arla offentliggør årsrapporten og CSR-rapporten den 25. februar.  

Nøgletal fra resultatet for 2020:

Koncernens samlede omsætning
10,6 milliarder EUR

Arla-indtjening
36,9 eurocent/kg

Mælkeindvejning
13,7 milliarder kg

Nettoresultatandel
3,2 procent

Calcium-besparelser
130 millioner EUR

Gearing
2,7

Strategiske brands  

Samlet volumendrevet omsætningsvækst for strategiske brands
7,7 procent

Lurpak®
Hoveddrivkraften bag den volumendrevne vækst for Arlas varemærker med en vækstrate på 14,6 procent.  Lurpak® øgede omsætningen til 638 millioner EUR mod 588 millioner EUR i 2019.   

Arla®
Brandet styrkede sin bæredygtighedsprofil ved at introducere CO2-kompenseret mælk i Danmark og lancere genanvendelige emballageløsninger med lavere CO2-belastning på alle markeder samt fortsatte med at udbygge sin position som leverandør af økologiske kvalitetsprodukter i Kina og Mellemøsten. Arla® leverede en volumendrevet vækst for varemærker på 3,0 procent og øgede omsætningen til 3.116 millioner EUR mod 3.033 millioner EUR i 2019.   

Puck® 
Arlas stærkeste brand i Mellemøsten. Under COVID-19 2020 var Puck® hurtig til at justere markedsførings- og kommunikationsstrategien, så der blev fokuseret mere på inspiration til madlavning derhjemme. Puck® øgede brand-andelen, leverede en volumendrevet vækst for varemærker på 11,7 procent og øgede omsætningen til 427 millioner EUR mod 363 millioner EUR i 2019. 

Castello® 
Brandet skruede op for sit digitale indhold rettet mod millennium-generationen. Brandet mere end tredoblede antallet af interaktioner med forbrugere og leverede en vækst for varemærker på 2,2 procent. På grund af lavere priser faldt omsætningen en anelse til 177 millioner EUR mod 179 millioner EUR i 2019.   

Mælkebaserede drikkevarer (MBB)
Kategorien omfatter stærke brands som Cocio® og Mathilde® samt Starbucks®. På trods af faldet inden for on-the-go-produkter som følge af COVID-10 leverede Starbucks® en volumendrevet vækst for varemærker på 27,9 procent. Den samlede omsætning for MBB steg til 232 millioner EUR mod 207 millioner EUR i 2019.   

Fakta:

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

(d. 11 feb. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *