DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Lokalpolitik: Bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter i dagstimerne.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Indlæg ved Byrådsmedlem Birgit Roswall (V) Gribskov kommune:

Gribskov Byråd har på anbefaling af § 17,4 udvalget om Samskabelsesudvalg ønsket, at alle kommunens stående udvalg vælger en aktivitet eller indsats, der kan laves samskabelse om.


Ældre, Social- og sundheds-og Forebyggelse og Idrætsudvalget havde derfor som alle øvrige stående udvalg i kommunen punktet på dagsordenen den 15. Januar, hvor emner til samskabelse skulle drøftes og udvalget skulle pege på en aktivitet/emne, som udvalget kan samskabe om.

Jeg er rigtig glad for at begge udvalg var lydhøre over for Venstres forslag. I Ældre, Social- og sundhed foreslog vi, at der blev udarbejdet et forslag til, hvordan vi undersøger borgernes tilfredshed med den hjælp og pleje kommunen leverer. Udvalget blev enige om, at der “Udarbejdes en genereisk model for vurdering/måling af den oplevede borgerkvalitet. Modellen udvikles i samarbejde medrelevante borgere og afprøves i hjemmeplejen, hvorefter modellen efterfølgende kan anvendes på andre områder i ældreområdet.”


I Forebyggelse og Idræt foreslog Venstre, at vi skulle se på, hvordan foreninger kan bruge idrætsfaciliteter i dagtimer, og et enigt udvalg besluttede at samskabe om – “bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter incl. skolernes, både i dag- og aftentimerne, til glæde for alle.”


Vi skal have flere til at dyrke motion for at forebygge sygdom, og derfor er det vigtigt, at flere idrætsfaciliteter er tilgængelige i dagtimerne. Især mange ældre vil helst dyrke motion I dagtimerne.        

Birgit Roswall (V)

Venstre Gribskov

Birgit Roswall (V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *