DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

LAG Halsnæs-Gribskov har igen uddelt midler

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

PRESSEMEDDELELSE:

Andelsgården, Landsbylægen og Møllen  – LAG Halsnæs-Gribskov  har igen uddelt midler fra LAG puljen

’Vi har netop indstillet tredje runde af LAG-midler i år til tilskud.’ udtaler Peter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov. 
’Vi har også holdt generalforsamling, og var så heldige at bestyrelsesmedlemmer sætter så stor pris på LAG-arbejdet, at alle valgbare ønskede at genopstille. Rikke Njust, næstformand, Ole Santon og Jørgen Petersen fra Gribskov og Hans Garde og jeg selv fra Halsnæs fortsætter i bestyrelsen – og vores suppleanter Ole V. Jørgensen fra Halsnæs og Louise Aggebo fra Gribskov fortsætter også. Vi fortsætter nemlig et ekstra år  – det har regeringen bedt os om – og der vil være nye LAG-midler i 2021. I år har vi en sidste runde den 15.  august, hvor vi fordeler de allersidste penge fra 2020-puljen.

Vi har i denne ombæring indstillet tre projekter med LAG støttemidler:

Andelsgården: Kartoffelgården i Melby genopstår med fælleshus …støttet med 625.000 kr.
Foreningen Andelsgaarde er en andelsforening til fremme af forbrugerejede andelsgårde. Andelsgaardes første gård er Lerbjerggård, Melby. Gården skal være ’modergård’ for alle fremtidige gårde og skal være showcase. Der er søgt om støtte til etablering af et fælleshus under glastag på fundamentet af en nedreven udtjent staldlænge. Fælleshuset skal benyttes til undervisning og oplysning om produktion af grøntsager, foreningskøkken, medlemsaktiviteter og foredrag og kurser o.l. Foreningen har 1.400 medlemmer fra hele landet.

Landsbylægen: Torupgård …støttet med 243.631 kr.
Torupgård I/S er et stutteri ejet af Bjørn og læge Anne Louise Born Sylvest. De vil opføre en klinikejendom på deres ejendom i Torup, som skal huse en lægepraksis til Anne Louise, der vil etablere sig som lokal landsbylæge. Visionen er tillige at skabe et dynamisk og levende hus, der kommer til at fungere som sundhedshus med øvrige sundhedstilbud og andre relevante sundhedsfaglige aktører. Der er søgt om tilskud til etablering af selve råhuset med tag- og facadebeklædning samt solcelleanlæg.

Ramløse Mølle: Møllernes historie i Gribskov ….støttet med 500.000 kr.
Gribskov Kommune har sat sig for at bevare møllernes historie i Gribskov, herunder restaurere dem og formidle fortællingen om mølleerhvervet. Det samlede projekt omfatter Ramløse mølle (etape 1), Pibe Mølle (etape 2) og Esrum vandmølle (etape 3). Der er søgt om LAG tilskud til etape 1. Ramløse mølle skal have nye vinger og vindrose, møllehistorien beskrives og det frivillige møllearbejde styrkes.’

Fakta:
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi. Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *