DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

LÆSERBREV: DFs lokalformand vil ikke beskyldes for alt muligt

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Michael Rerup, formanden for Dansk Folkeparti i Gribskov kommune har sendt et læserbrev til redaktionen:

Vejby D 24/6-2020

Jonna og Ole Præst har skrevet en del de sidste par dage hvor bla jeg og min bestyrelse er blevet beskyldt for både det ene og det andet som jeg som formand absolut ikke kan sidde overhørig mere.

Citat Jonna Præst om sit skifte: Jeg følte mig låst fast ”

Jonna har altid været en fast kvinde der gjorde hvad hun selv ville, også nogle gange stemt i udvalg på kant med partiets linje

CitatDe havde fået nok, lød den kontante udmelding; Nok af interne stridigheder, en omskiftelig bestyrelse

Ja det startede med at Ole Præst smed alt fra sig og gik i vrede på bestyrelses konstituerings møde få dage efter generalforsamlingen i foråret 2017 ( hvor han lige var genvalgt til formand ) pga at generalforsamlingen ikke som han havde forventet stemt hans kone Jonna ind på 1 st pladsen til kommunevalget. ( Jeg husker stadig han kaldte Brian Lyck for en gøgeunge ) samt at DF blev opstillet som partiliste, og ikke sideordnet.

De ” interne stridigheder ” ved jeg ikke hvad hun mener, så vidt jeg kan se har der kun været et punkt, hvor vi ikke har været enige, og det er omkring frivillig indbetaling til vores valgkonto, som blev lavet for år siden med Ole præst som formand, hvor man vedtog en ordning med at byrådsmedlemmer samt andre DFer som fik vederlag lagde et aftalt lille beløb i kassen, dette har Jonna ikke gjort i denne valgperiode, begrundet med at hun jo ikke stillede op til næste valg. Men kære Jonna hvis du er utilfreds med at du ikke har betalt til valgkontoen, så er du velkommen til at indbetale, jeg sender dig gerne kontonummeret.

Citat: Min beslutning blev taget, da der i søndags blev afholdt generalforsamling i DF. Regnskabet var uoverskueligt og ikke i overensstemmelse med god regnskabsskik, og jeg blev bare nedgjort af formanden og flere medlemmer.

Det var dråben, siger Jonna Præst. Nu opførte Jonna og Ole Præst sig som to 5 årlige der var blevet frataget deres slikpose ved at være temmelig højrøstet, og ikke lod andre komme til ordre selv om vores ordstyrer prøvede ihærdigt at dæmpe dem, selv da anden person fik ordret forsatte Jonna med at næsten råbe til ham, korrekt denne person fik nok og skældte både Jonna og Ole ud for at de kun kunne brokke sig og lod høre hvad andre sagde.

Vi kom aldrig til regnskabet som netop var temmelig overskueligt, mens de var til stede i salen, kun oversigten med vores udgifter fordelt på 7 hovedpunkter og et samlet punkt for indtægter samt hvad der var på drift kontoen 1/1 2019 div overførsler samt indestående 31/12-2019

Jeg føler at Jonna anklager mig og bestyrelsen for at have taget af kassen uden at sige det direkte.

Det er lige ledes ikke korrekt der ikke blev udleveret noget før hun spurte efter det, alle i salen fik udleveret papir på begge vores konti samt buget

alle bilag i regnskabet blev selvfølgelig ikke udleveret men alt var til stede i salen, som det plejer og alle kunne kigge det igennem hvis de ville, og stille spørgsmål til det, dette benyttede Ole Præst sidste år hvor han multiøst gennemgik alle bilag og bl.a. faldt over et bilag på blomster som han stillede spørgsmål ved, det var blomster til hans kone Jonna Præst fødselsdag som han åbenbart ikke huskede hverken dato eller adresse på.

Angående rod i opstillingen af kandidater var der korrekt én fejl. En af de opstillede var kun på valg et år og ikke 2 år, da denne person skulle dække pladsen for en udmeldt persons andet år.

Svar på Ole Præst anklager

Citat:

Ole Præst: Det var for amatøragtigt

Jeg forlader partiet på grund af den lukkede måde partiforeningen kører på, hvor man for eksempel kun sender vigtige informationer rundt til bestyrelsen og et par andre. Vi andre får intet at vide. Der er heller ingen medlemsaktivitet længere. Det er så amatøragtigt, at man græmmes, siger han.

Som tidligere formand burde Ole Præst vide at en del af bestyrelsesarbejdet bliver i lokalet, men derudover har DF en lokal hjemmeside og en Facebook side, samt et nyhedsbrev som udsendes til medlemmer pr. mail som Ole Præst er imod, han mener vi skal bruge penge på gammeldags post men når de når frem er det jo sjældent en nyhed mere, og vi lever da i 2020.

Angående medlemsaktivitet har der været afholdt møder, som man vælger ikke at komme til, disse er jo ikke bestyrelses skyld og nej vi afholdte ikke grundlovsmøde sidste år da der var valg denne dag, og de ting der var arrangeret til dette første halvår er jo blevet aflyst pga corona.

Svar på Ole Præst anklager

Citat:

Jeg ønsker ikke at være medlem af en vælgerforening, hvor formand og bestyrelse ikke administrerer afdelingen efter vedtægterne. En forening hvor bestyrelsen ikke ser dens beretning og regnskab til godkendelse før dette bliver fremlagt på den ordinære generalforsamling. En generalforsamling hvor dagsordenen ikke er i overensstemmelse med vedtægtens paragraf for valg. En generalforsamling hvor regnskabet først bliver uddelt ved starten af punktet i dagsordenen. En generalforsamling hvor valget til poster allerede er forudbestemt

Jeg ved ikke hvilke regler vi ikke skulle overholde.

Til Ole Præst orientering er det ikke bestyrelsens beretning men formandens beretning, derfor skal den ikke gennemgås af bestyrelsen.

Ole Præst nævner også at bestyrelsen ikke har styr på noget som helst samtidig med at han er utilfreds med at bestyrelsen foreslår kandidater til div poster i bestyrelsen. Ved valg, kan alle ved generalforsamlingen stille op og så vil der blive valg om posterne, dette er helt efter reglerne.

Hvis Ole Præst mener at regnskabet burde være udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, kan jeg ikke forstå at vores hovedbestyrelse ikke har sagt dette til mig da de i år har stået for print og udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Med hvilken ret blander Borgmester Anders Gerner Frost blander sig i andre partiers kompetencer.

Citat:

Beslutningen har Jonna truffet efter længere tids udfordringer med DF’s bestyrelse, og dens manglende kompetencer på en lang række områder, forklarer Anders Gerner Frost

Angående manglende kompetencer på en lang række områder Må Hr AGF da gerne uddybe.

For ca. 4 måneder siden skændes Ole & Jonna Præst med AGF i forbindelse med pladsen i skatteankenævnet hvor AGF løb fra vores aftale, som var dråben der fik DF til at trække sig ud af konstitueringen. Denne beslutning blev taget af en enig bestyrelse og byrådsgruppe.

AGF udtagelse om manglende kompetencer kan jeg kun sige, at var det ikke for DF var kontrakten ikke blevet opsagt i tide med Frederiksborg brand & redning. (FBR), jeg nævnte det på et byrådsmøde hvor AGF gjorde grin med mig om at der ikke var vedtaget noget, hvorefter jeg fandt referatet fra byrådsmødet frem på kommunens egen hjemmeside, hvor det var vedtaget og sende dette til samtlige byrådsmedlemmer derefter kom der skred i tingene. Ligeledes sidder AGF i beredskabsstyrelsen i FBR for at varetage Gribskovs kommunes interesser også ifb. med udtræden jeg kan ikke læse i noget referat at AGF kæmper for at vi skan beholde redningsbåden i Gilleleje uden vi skal betale. Den båd har aldrig tilhørt FBR, det en kommunens og borgere der har betalt den bl.a. ved frivillige donationer.

Michael Rerup

Formand for DF Gribskov

Michael Rerup
(Pressefoto)

Kommentar

  1. Kære Michael.
    Beklager men jeg ønsker ikke at modsvare dine udsagn. Blot det at fortællingen ikke er i overensstemmelse med hændelsesforløbet. Hvis det er mig du går efter så bliv endeligt ved men du bør anstændighedsvis holde Jonna og Anders Gerner Frost udenfor dine bemærkninger om mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *