DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Kommunen: Fakta om strejke og lockout i Gribskov Kommune

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

UDSKUDT I 14 DAGE IMENS DER FORHANDLES – Forligsmanden Mette Christensen har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat:

 

Store dele af velfærdsområdet i Gribskov Kommune bliver ramt og lukker ned, hvis den varslede strejke og lockout bliver virkelighed. 

Vi risikerer en stor strejke og lockout i Gribskov Kommune, hvis de faglige organisationer og stat, regioner og kommuner ikke bliver enige om en ny overenskomst, inden den nuværende udløber d. 31. marts.

Strejken vil ramme 4. april – lockouten 10. april

De faglige organisationer har varslet, at strejken går i gang d. 4. april, mens Kommunernes Landsforening (KL) har varslet, at lockouten går i gang d. 10. april.

Det er dog ikke sikkert, at konflikten træder i kraft på disse datoer.

Parterne forhandler i forligsinstitutionen, hvor forligsmanden forsøger at mægle.
Her kan forligsmanden vælge at udsætte strejken og lockouten i 2 gange 14 dage, dvs. 28 dage i alt, hvis forligsmanden mener, at der er mulighed for at parterne kan mødes om en aftale. Når udsættelsen udløber, går der igen fem dage før strejke/lockout træder i kraft.

Hvem bliver ramt af strejken?

Hvis strejken bliver en realitet i Gribskov Kommune vil det betyde, at dagplejen vil lukke, og store dele af jobcenteret vil blive ramt – ikke Ydelsescenteret, som fortsat sørger for, at borgerne får deres ydelser.

Følgende medarbejdergrupper i Gribskov Kommune er omfattet af strejke:

Gribskov Kommune 3F Tekniske servicemedarbejdere
Dansk Socialrådgiverforening Rådgivere
FOA Dagplejere
HK Administration og IT i jobcenter

Socialformidlere i jobcenteret

Serviceforbundet Tandteknikere

Hvem bliver ramt af lockouten?

KL har varslet lockout af omkring halvdelen af alle ansatte i kommunerne, og det gælder også for Gribskov Kommune.

Indtil nu kender vi kun omfanget af lockouten på et meget overordnet niveau.
Ifølge KL vil størstedelen af skoler og daginstitutioner være omfattet, men specialtilbud vil stort set være undtaget.

Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber. KL har lavet følgende oversigt over omfanget af lockoutede medarbejdere.

  • 86 procent af medarbejderne på dagtilbud
  • 86 procent af medarbejderne på undervisningsområdet
  • 73 procent af medarbejderne på administration
  • 65 procent af medarbejderne på Teknik og Service
  • 3  procent af medarbejderne på området for ældre, sundhed, social og handicap

Vi opretter nødberedskaber

Kommunerne skal oprette nødberedskaber for flere arbejdsområder. Det er områder, som er livsvigtige, eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed. Kommunerne skal også forhindre økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten.

Gribskov Kommune kan ikke selv bestemme, hvilke nødberedskaber kommunen skal oprette – det er en forhandling mellem de faglige organisationer og KL.
Så snart de faglige organisationer og KL er blevet enige, kan Gribskov Kommune få et overblik over hvilke nødberedskaber, kommunen kan oprette.

Hvornår ved vi mere?

Det tager tid at finde ud af, hvilke medarbejdere der er omfattet af lockouten og hvilke medarbejdere, der ikke er.

Vi arbejder på højtryk for at finde ud af præcis, hvilke områder der bliver omfattet af lockout, men vi er først klar med oplysningerne lige inden påske eller efter påske.

Alle berørte borgere vil få besked.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *