DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Interaktive kort viser Nordkystens svagheder.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Ekspert-gennemgang af Nordkystens viser, at den nuværende hårde kystbeskyttelse mange steder ikke kan modstå større storme uden strandfodring med sand, grus og ral. Alle interesserede kan nu se resultaterne på interaktive kort.

https://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?page=nkf&Site=Halsnaes

Der er behov for strandfodring med sand, grus og ral (småsten) på Nordkysten, hvis kysten skal være beskyttet mod fremtidens storme.

Det fastslår eksperter fra rådgivergruppen for kystkommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør efter at have gennemgået kysten og de kystnære vande det seneste år.

Derfor virker strandfodring
De tre kommuner har siden 2014 arbejdet sammen i det fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, hvor rådgivergruppen, som består af Niras, DHI og Hasløv og Kjærsgaard, er tilknyttet.

Gennemgangen af kysten viser, at en stor del af de nuværende hårde anlæg ikke kan klare større storme, hvis der ikke bliver lagt mere sand, grus og ral på. Eksperterne vurderer, at der er behov for at hæve strandenes niveau til cirka to meter. Det vil give en lavere vanddybde længere ude i havet. Når vanddybden er lav, mister bølgerne nemlig størrelse og styrke, inden de rammer den hårde kystbeskyttelse.

Hvis der derimod er dybt vand foran den hårde kystbeskyttelse, så vil bølgerne ramme med fuld kraft, og det vil koste dyrt i genopretning og skade kysten, når stormene raser.

Gennemgangen viser også, at der på lange strækninger allerede i dag er behov for at forstærke den hårde kystbeskyttelse for at sikre mod storme og højvande.

Kommunerne skal føre tilsyn med kystbeskyttelses-anlæg
Pr. 1. september i år overtager kommunerne myndighedsopgaven vedrørende kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet. Det betyder i praksis, at kommunerne skal føre tilsyn med eksisterende kystbeskyttelsesanlæg og give tilladelser til nye. Det betyder også, at kystsikringslag og grundejere fremover skal rette deres henvendelser om kystbeskyttelse til kommunerne.

Der må i de første måneder efter overdragelse af myndighedsopgaven forventes en forlænget sagsbehandlingstid, da opgaven er ny for kommunen og vejledninger til de nye regler endnu ikke er på plads. Yderligere vil et antal uafsluttede sager blive overført fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Se kort på nordkystensfremtid.dk
Alle kan nu gå ind og se eksperternes vurdering af den eksisterende kystbeskyttelse på www.nordkystensfremtid.dk. Her kan man også se scenarier, hvor strandene er hævet med to meter både i dag og i 2070.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *