HØJELT: “Vi skal lære af kompostens rejse”

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Bestyrelsesformand Pernille Søndergaard satte cirkulær økonomi på dagsordenen, da Gribskov
Forsyning inviterede til arrangementet ”Kaffe og kompost” på Højelt Genbrugsstation.
Hvad kan vi lære af kompostens rejse? Ikke så lidt faktisk, hvis man spørger bestyrelsesformand i Gribskov
Forsyning, Pernille Søndergaard.

Da Gribskov Forsyning markerede foråret og ankomsten af friske forsyninger af kompostjord den 2. april
med et arrangement under overskriften ”Kaffe og kompost”, tog formanden ordet og mindede om, hvor
vigtigt det er at genbruge og genanvende.

»Det virker måske sjovt at markere kompostens ankomst til genbrugsstationen, for som én sagde til mig:
Kompost er da bare noget, vi henter. Det er selvfølgelig rigtigt – og det skal I endelig blive ved med,«
sagde Pernille Søndergård og fortsatte:
»Når vi alligevel ønsker at markere denne dag, er det for at minde os selv og hinanden om den rejse,
komposten har været på, inden den landede her. Og for sammen at blive klogere på, hvad vi kan lære af
netop kompostens rejse.«

Sune Pind Kristensen og Pernille Søndergaard, Gribskov Forsyning.
(Pressefoto: Carsten Lundager)

Kompost er recirkulering af jordens ressourcer
Komposten er lavet af haveaffald, som haveejere fra Gribskov Kommune og de øvrige kommuner under Vestforbrænding har afleveret på genbrugsstationen. Gribskov Kommune kan bryste sig af både at være den kommune, der leverer mest haveaffald til ordningen, og som samtidig tager mest kompost tilbage til haverne. Det fortæller en god historie om, at borgerne i Gribskov Kommune er glade haveejere, der elsker
at stikke fingrene i jorden. Men vi er ikke bare glade haveejere, fastslår Pernille Søndergaard og uddyber:
»Når vi omsætter vores haveaffald til kompost, er vi også rigtig gode til at genbruge jordens ressourcer,
og det, synes vi i Gribskov Forsyning, er værd at fejre. Når vi er gode til at genbruge jordens ressourcer,
bidrager vi nemlig både til jordforbedring på vores egen lille plet jord, og samtidig er vi med på en bølge,
der handler om at blive bedre til at passe på jordens ressourcer. Og den bølge ønsker Gribskov Forsyning
at være en del af.«

Øget fokus på cirkulær økonomi
Gribskov Forsyning ønskede med arrangementet at sætte fokus på den grønne omstilling og på cirkulær
økonomi, hvor det handler om at forlænge produkters levetid, mindske forbruget af naturressourcer og
mængden af affald.

»Den nye affaldssorterings-ordning, som vi i øjeblikket arbejder på højtryk på, og som vi indfører i efteråret 2025, er et vigtigt led i at omstille til cirkulær økonomi. Når vi begynder at sortere affaldet i 10 fraktioner, betyder det, at vi skaber langt bedre muligheder for at genanvende ressourcerne. Samtidig tager vi et vigtigt skridt i retning mod en mere bæredygtig fremtid. Det er noget, vi i Gribskov Forsyning ser meget frem til, og vi oplever stor opbakning og interesse for projektet blandt borgerne,« fortalte bestyrelsesformanden.

Hun sluttede af med at fortælle, at visionen for fremtidens genbrug er at blive lige så god til at recirkulere
ressourcerne i affald, som vi er til at udnytte ressourcerne i haveaffald, når det omdannes til kompost.

Om kompostjorden
Fra den 22/3 til 3/5 kan du hente gratis, sund og næringsrig kompostjord på Højelt Genbrugsstation.
På kortet herover kan du se kompostens placering.
Komposten er behandlet ved høje temperaturer hos Gemidan og er med garanti fri for snegleæg
og ukrudtsfrø.
Husk: skovl og beholder, når du afhenter kompost – og bland den altid op med jord eller sand, så
den ikke svitser dine planter.

(udgivet d. 2 apr. 2024)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *