DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Hele familien er inviteret til fejringen af Danmarks femte nationalpark i dagene 29. maj – 3. juni.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Åbningen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland fejres i fire dage i fem kommuner.

Hele familien er inviteret til fejringen af Danmarks femte nationalpark i dagene 29. maj – 3. juni, hvor over 50 arrangementer på tværs af fem nordsjællandske kommuner giver en lille forsmag på den natur, kulturhistorie og friluftsliv, som nationalparken byder på.

Når Hendes Majestæt Dronningen officielt indvier nationalparken den 29. maj kl. 16 på Esrum Kloster og Møllegård, så giver Dronningen også startskuddet til flere dages festligheder for mange mennesker, foreninger og andre forventningsfulde, der har arbejdet i årevis for at få nationalparken til at blive virkelighed.

Alle er derfor inviteret til at tage del i fejringerne med mere end 50 arrangementer, der spænder fra sejlture på Arresø og Esrum Sø til fugleture, vandreture, udstillinger, historiske opvisninger – og så kan du flå din egen hjort.

– Jeg ser frem til at fejre indvielsen af nationalparken sammen med Hendes Majestæt Dronningen og alle lodsejere, organisationer, foreninger og andre, der enten bor her eller holder af at besøge Nordsjælland. I festdagene kan alle få en oplevelse af den natur, kulturhistorie, gastronomi og meget mere, som gør vores nationalpark enestående – og jeg og den øvrige bestyrelse ser frem til at styrke og synliggøre det endnu mere i årene fremover, siger Carl Frederik Bruun, formand for bestyrelsen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Borgmester Gribskov Kommune Anders Gerner Frost glæder sig også til den store dag.

Borgmester Anders Gerner Frost (G)

– Jeg er meget stolt af, at indvielsen af nationalparken foregår her i Gribskov Kommune ved Esrum Kloster og Møllegård, hvor indgangsportalen og sekretariatet for nationalparken også ligger. Vi glæder os meget til at byde alle velkommen i hele Nordsjællands nye Nationalpark, konstaterer borgmesteren.

Nordsjælland er historien om storslået natur, kirke og kongemagt
Nationalparken er udpeget som den femte danske nationalpark på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.

I nationalparken finder du uberørt natur fra seneste istid samt nogle af landets største skove og søer – og fra øst til vest trækker kirke- og kongemagten spor med slotte, klostre og borgruiner fra middelalderen og frem, hvor kongerne regerede fra Nordsjælland og brugte områderne til jagt og tidlig industri.

Det ses også i naturen, hvor UNESCO verdensarv Parforcejagt-systemet inddeler store bidder af Gribskov og Store Dyrehave som jagt-terræn med snorlige veje gennem tætte skovområder, og vandløbene ved krudtværkerne i Frederiksværk og Hammermøllen ved Hellebæk er blevet indrettet til at kunne levere energi til våbenproduktionen. Slottene Frederiksborg og Fredensborg har været jagtresidenser, mens Kronborg altid har været en strategisk bastion for øresundstold og kontrol over adgangen til Østersøen.

Arrangementer over flere dage
Arrangementerne kører over fire dage, og du kan finde dem alle og få overblikket på https://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/nationalparken-kongernes-nordsjaelland.

Geografisk fordeler arrangementerne sig på:

29. maj:
Officiel indvielse ved Hendes Majestæt Dronningen af nationalparken på Esrum Kloster og Møllegård kl. 16. Kom gerne fra kl. 15 og nyd stemningen i de grønne, historiske omgivelser. Folkefest med musik, opvisninger, mad og drikke kl. 16.30–18.

31. maj:
Halsnæs Kommune: Vandretur i Kappelhøjkilen mellem Roskilde Fjord og Arresø kl. 19. Kaffe med udsigt til grønt og vand på begge sider.

2. juni:
– Helsingør Kommune: Saml vild mad og partér en buk på Naturcenter Nyruphus, oplev soldater med jagthorn og udstilling om ”Magtens landskab – på sporet af Kongernes Nordsjælland” på Flynderupgård og se geværsmede i arbejde på Hammermøllen.
– Fredensborg Kommune: Sejlads på Esrum sø fra Fredensborg til Dronningens Bøge i Gribskov med efterfølgende natur-børneaktiviteter og fortælling om nationalparken
– Gribskov Kommune: Natur- og friluftsaktiviteter ved Gilleje Havn.

3. juni
– Gribskov Kommune: Åbning af Tisvilderuten med start ved Esrum Kloster
– Halsnæs og Gribskov kommuner: Sejlads med Frederikke på Arresø
– Hillerød Kommune: Et hav af aktiviteter i Hillerød Kommune omkring bl.a. Frederiksborg Slot, Skovskolen m.m.

 

Fakta om nationalparken
Nationalparken strækker sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør og bliver med sine 26.250 hektar Danmarks 2. største nationalpark efter Vadehavet.

Nationalparken rummer store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave, og over halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder. Nationalparken indeholder også store historiske pejlemærker som f.eks. parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster, Flynderupgård samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk. Derudover består nationalparken af private jorder og naturområder, små bysamfund, sommerhusområder samt kommunale naturområder.

Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

58 procent af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – f.eks. det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

Mange naturtyper er repræsenteret:
Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev.

Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

Læs mere på http://danmarksnationalparker.dk/kongernes-nordsjaelland/ og følg med på facebook.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *