DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Selskaberne “Gribvand A/S” og “Gribvand Spildevand A/S” præsenterer et flot årsresultat 2018 på 7.995.000 kr.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S leverer flot årsresultat i 2018 pga. stabil drift og et positivt udfald af ”vandskattesagen”.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S leverer et resultat på den primære drift, der er bedre end budgetteret, og selskaberne præsenterer et flot årsresultat på 7.995.000 kr. En enig bestyrelse har indstillet årsrapporten til godkendelse på den kommende generalforsamling d. 22. maj 2019.

”Vi er stolte over at kunne præsentere et flot årsregnskab, hvor budgetterne er nøje overholdt, og resultatet på den primære drift ligefrem er bedre end budgetteret. Den varme sommer i 2018 gav en øget omsætning pga. et højere vandforbrug, og det eneste, der stikker negativt ud, er en øget udgift til rensning af spildevand, da renseanlægget i Helsinge havde store forekomster af sommerfuglemyg,” udtaler bestyrelsesformand i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, Jannich Petersen.

Byrådsmedlem Jannich Petersen (V),
Bestyrelsesformand i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S

Årsregnskaberne skal samtidig ses i lyset af den såkaldte vandskattesag, som blev afgjort ved Højesteret 8. november sidste år. Vandselskaberne havde stævnet staten, fordi de mente, at myndighederne pålagde vandselskaber som Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S alt for høje skatteudgifter, og at de kun kunne sende regningen et sted hen – nemlig til forbrugerne. Højesteret gav vandselskaberne medhold, og det kan allerede aflæses i selskabernes årsregnskaber.

Selvom Højesteret stadig mangler at realitetsbehandle selskabernes skattemæssige indgangsværdier og historiske selvangivelser, har Gribvand Spildevand A/S kunnet opgøre de skattemæssige konsekvenser af afgørelserne i Højesteret uden betydelig usikkerhed. Resultatet er en væsentlig mindre selskabsskat.

”Vi er meget tilfredse med, at Højesteret gav vandselskaberne medhold. Alt andet lige har udgiften til vandselskabernes skattebetaling stor betydning for den pris, forbrugerne skal betale for vand. Vi har kunnet tilbageføre 225.290.000 kr. af opkrævningsretten i vores nettoomsætning, mens den udskudte skat på 225.290.000 kr. er tilbageført i ”skat af årets resultat”. Desuden er der i 2018 indregnet et tilgodehavende på 3.177.000 kr., som er tidligere betalt selskabsskat inklusiv renter, som SKAT skylder os. Alt i alt betyder det, at vi kommer ud med et særdeles positivt resultat i år – og at fremtiden ser meget lysere ud for os – og dermed ikke mindst for kommunens vandforbrugere,” udtaler administrerende direktør i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, Mette Therkildsen.

Mette Therkildsen,
Administrerende direktør i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S

Årsrapporterne for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand kan ses på www.gribvand.dk

Fakta:

Baggrund for vandskattesagen Sagen handlede primært om værdisættelsen af vandselskabernes anlægsaktiver og dermed også om niveauet for vandselskabernes selskabsskat. Da alle landets vandselskaber i 2009 blev skilt fra kommunerne, opgjorde Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vandselskabernes samlede værdier til 219 mia. kr., mens SKATs tilsvarende vurdering lød på blot 55 mia. kr. Ved en selskabsskattesats på 22 % giver det en skattedifference på 36 mia. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *