GRIBSKOV: Biodiversitet: Gribskov klar med seks vilde tiltag

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Fagudvalget “Udvikling, By og Land” i Gribskov kommune sagde tirsdag aften ja til seks tiltag, der skal hjælpe med at styrke biodiversiteten i Gribskov Kommune. Både borgere, foreninger og kommunen selv skal være en del af det vilde projekt.

For nylig meldte Udvikling, By og Land Gribskov Kommune ind i Miljøministeriets landsdækkende konkurrence “Danmarks Vildeste Kommune”.

Og på udvalgets møde i går godkendte udvalget så seks tiltag, der på hver deres måde styrker biodiversiteten i Gribskov og gør kommunen mere vild til gavn for både, planter, dyr og mennesker.

Formand Pernille Søndergaard ser frem mod at få sat tiltagene i søen:

”Vi ved, at naturen trænger til en hjælpende hånd, og den giver vi nu med de seks tiltag. Det bliver rigtig spændende at se det vokse, og forhåbentlig inspirerer vi hinanden til at blive endnu bedre til at skabe mere biodiversitet til gavn for både, planter, dyr og mennesker, ” siger formanden på vegne af udvalget.

Pernille Søndergaard (G) (Pressefoto)

Vigtigt, at borgerne er med
Næstformand i udvalget Allan Nielsen glæder sig over, at der er opbakning til projektet i udvalget og slår fast at det er vigtigt, at borgerne er med:

”Jeg ser i høj grad projektet som et partnerskab, hvor kommunen med dialog understøtter borgerdrevne naturprojekter. Hvis en privat lodsejer ønsker at naturgenoprette et levende hegn eller at gøre sin have lidt vildere, kan man søge økonomisk tilskud og komme i gang. Det er godt for Gribskov Kommune, hvor vi har behov for mere vild natur – det er spændende natur,” konstaterer Allan Nielsen.

Allan Nielsen (A) (Pressefoto)


Vilde, offentlige arealer
Udvalgets anden næstformand Bent Hansen glæder sig over, at planen også gør det muligt for foreninger og frivillige at skabe biodiversitetstiltag på offentlige arealer:

”De kan ansøge om at skabe biodiversitetstiltag på kommunens arealer i samarbejde med kommunen – for eksempel at plante blomster, planter eller bærbuske, som gavner fugle og insekter. Og vi vil meget gerne støtte dem i at komme i gang med det nu her til foråret, så vi og naturen kan få glæde af det med det samme,” siger Bent Hansen.

Bent Hansen (V) (Pressefoto)Vejkanter, naturgenopretning og vilde haver

Der er også mere biodiversitet på vej i vejkanterne. Her er det tanken, at kommunen udvælger en række arealer og strækninger, hvor naturen får mere råderum, og der bliver slået en til to gange årligt.

Kommunen vil desuden give tilskud til naturpleje, naturgenopretning og naturprojekter. Her er målet at engagere særligt lodsejere og foreninger til at gøre en ekstra naturindsats. Det kan f.eks. være rydning af bevoksning for at genskabe lysåben natur, tilskud til hegning for at sikre afgræsning.

Derudover opfordres borgere til at gøre deres haver mere vilde til gavn for eksempel fugle og insekter, og så vil kommunen give tilskud til faunastriber for landmænd og lodsejere i Gribskov Kommune, så der skabes flere levesteder for dyr og insekter.

(Genrefoto)

Årlig kåring af naturprojekt
Sidst men ikke mindst vil Gribskov Kommune hvert år hylde et naturprojekt. Første kåring sker i efteråret 2021, hvor kommunen fremhæver et naturprojekt, som har bidraget positivt til biodiversiteten i Gribskov Kommune igennem et personligt engagement.

Der er afsat over en million kroner til tiltagene, som supplerer Gribskovs nuværende initiativer Bi-venlig Kommune og Giftfri Kommune.

FAKTA:
Mere om Vild Kommune: Se Gribskov Kommunes første pressemeddelelse her.

(d. 21 apr. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *