DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Udvalg peger på model for styring af skolernes økonomi

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Udvalg for Børn Idræt og Familie (BIF) i Gribskov kommune har besluttet sig for, hvilken model for styring af skolernes økonomi de vil anbefale til Byrådet. Det sker efter en omfattende dialog og høringsproces. Den nye model vil give stabilitet og tryghed i styringen af skolernes økonomi, lyder det.

Styringsmodellen hedder C2, og er den model, som har fået generel opbakning i høringssvarene.

Den indeholder 4 hovedpunkter:

1. At pengene til specialundervisning administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til styringsmodellen.

2. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret.

3. At modellen evalueres i foråret 2023.

4. At de skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, tildeles 1 mio. kr. via skolernes samlede ramme.

Modellen har været i høring i skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og alle har kvitteret for en god og inddragende proces på de dialogmøder, som har været afholdt.

”Det er helt afgørende, at der er opbakning til modellen, og det er vi meget glade for. Det er vigtigt for os at se fremad og at pege på den styringsmodel, som giver gennemsigtighed og forudsigelighed på skoleområdet. Det giver den tryghed som er nødvendig for en positiv udvikling af vores skoler.  Isidste ende er det vores børns hverdag og læring, der er på spil”, siger udvalgsformand for BIF, Natasha Stenbo Enetoft.

Natasha Stenbo Enetoft (V)
(Pressefoto)

Når modellen følger regnskabsåret og ikke skoleåret, er det fordi, man vil styrke den politiske budgetopfølgning og opnå mere stabilitet.

”I høringssvarene var der ikke begejstring for at skifte, men vi så jo meget store problemer med de her styringsark. En del af denne problematik var netop oversættelsen af regnskabsår til skoleår. Med denne model bliver vores budgetopfølgning forenklet og mere gennemsigtig, og måske vigtigst af alt, så frigiver vi den tid, der før blev brugt til at udarbejde de her mange styringsark, så den kan bruges mere fornuftigt. F.eks. på at mødes regelmæssigt med skoleledelsen og i højere grad hjælpe med økonomistyringen. Selvom vi skifter til regnskabsår, kan skolebestyrelser og skoleledelser fortsat planlægge økonomisk efter skoleåret. Det understøtter vi styringsteknisk naturligvis stadig væk,” siger Natasha Stenbo Enetoft.

Der er bred opbakning til modellen blandt de, som har deltaget i høringen. Der er også kritikpunkter. Om det siger Udvalgsformanden: ”Det vil der være.  Det er kun naturligt, at størrelse og geografi gør, at skolebestyrelserne indbyrdes har forskellige holdninger. Vi har fra starten haft en klar målsætning om at overholde budgetrammen for skoleområdet. Dermed vokser træerne ikke ind i himlen. Men den brede opbakning er et tegn på, at vi med denne model har fundet en ansvarlig og realistisk model, som alle vil få glæde af, og som frem for alt vil bringe ro og tryghed omkring skolernes økonomi, og det er der brug for.”

Med BIFs beslutning på udvalgsmødet d. 17 november 2020 bliver Styringsmodellen C2 nu sendt til behandling i Økonomiudvalget og herefter til Byrådet, hvor den skal besluttes endeligt.

(d. 17 nov. 2020)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *