To millioner kroner til borgernes sundhed og trivsel.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

GRIBSKOV KOMMUNE: Udvalget Forebyggelse og Idræt nikkede for nylig til 27 initiativer, som skal styrke Gribskovs borgeres sundhed og trivsel. Rygestoptilbud, projektarbejde i folkeskolen om mental trivsel og kompetenceudvikling af medarbejdere bliver blandt andet sat i søen den kommende tid.

27 forskellige initiativer skal den kommende tid styrke Gribskovs borgeres sundhed og trivsel.

Initiativerne er en del af udmøntningen af Gribskov Kommunes sundhedspolitik. Politikerne har afsat to millioner kroner over de næste fire år til for eksempel kurser i at tackle angst og depression for unge og voksne, skærpet forebyggelse af alkohol og rygning i folkeskolen og bevægelsestilbud til hele familien.

Styrker sundheden både på kort og langt sigt 

Formand for Forebyggelse og Idræt Trine Egetved (K) forklarer, at der udover de mange tilbud til borgerne også bliver sat fokus på den strukturelle forebyggelse ved blandt andet at sætte fokus på ensrettet og struktureret undervisning af alkohol og rygning i folkeskolen og en indgåelse i partnerskabet ’Røgfri fremtid’.

Trine Egetved-Sørensen (C)

“Jeg er meget glad for de initiativer, vi nu sætter i søen. Vi har arbejdet meget dybdegående med vores sundhedsprofil igennem det seneste år og går nu i gang med en masse initiativer til glæde for vores borgere. Samtidig er der initiativer, som kompetenceudvikler vores dygtige medarbejdere, så vi fremadrettet får endnu mere fokus på tiltag, som styrker sundheden og trivslen i Gribskov,” fortæller Trine Egetved.

Formålet med sundhedspolitikken

Alle initiativer udspringer af formålet med sundhedspolitikken, som er at styrke sundheden og trivslen blandt borgerne i Gribskov Kommune. Her ligger fokus på fem særlige indsatsområder: mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt (herunder bevægelse og kost) og seksuel adfærd.


De fremlagte initiativer tager udgangspunkt i den seneste sundhedsprofil, der udkom i marts 2018. Den konstaterer, at der blandt andet er behov for at fokusere på unge kvinder med højt stressniveau, midaldrende mænd, der ryger og har et højt alkoholforbrug og ældre kvinder med svær overvægt og kroniske sygdomme.

Initiativerne giver liv til sundhedspolitikken 
Sundhedspolitikken blev udarbejdet og vedtaget under den tidligere formand for det daværende Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V):

Birgit Roswall (V)

”Det glæder mig rigtig meget, at vi nu har fået vedtaget mange gode initiativer. Det betyder, at sundhedspolitikken for alvor begynder at leve. Og det var målet fra begyndelsen, at politikken ikke bare kommer til at ligge i en skuffe, men skaber reelle forbedringer i borgernes liv,” siger Birgit Roswall. 

Initiativer været i bred høring
Udvalget Forebyggelse og Idræt behandlede for nylig 29 fremlagte initiativer, som administrationen havde foreslået. Dem besluttede udvalget at sende i høring i to uger hos udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Børn og Familie, Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Årsagen var, at de to millioner skal bruges på tværs af fagudvalgenes kompetenceområder.

Initiativerne har også været i høring på Gribskov.dk og hos Idrætsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Kulturrådet, skoledere, dagtilbudsledere og frivilligcentre i kommunen, aktivitetscentre og foreninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *