DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

Gribskov styrker mulighederne for unge med særlige behov.

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribskov Kommune sender de særligt tilrettelagte ungeuddannelser i udbud for første gang. Formålet er at skabe bedre kvalitet i forløbene og bedre overgange for de unge til deres videre uddannelse eller job.

Gribskov styrker indsatsen for unge med særlige behov. De særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) sendes i udbud for første gang henover sommeren. Formålet er at skabe endnu bedre muligheder for de unge.

STU er uddannelser tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge op til 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan klare at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår selv med specialpædagogiske støtte. Udbuddet giver Gribskov Kommune mulighed for både at kunne tilbyde de unge mere kvalitet i uddannelserne og sikre den nødvendige bredde i tilbuddene til de unge. 


Mikkel Andersen (A)

Formand for Beskæftigelse og Unge Mikkel Andersen (S) siger:

”Udbuddet giver os mulighed for at stille krav til udformningen af uddannelserne, så vi styrker samarbejdet med institutionerne og målretter forløbene efter de unges behov i endnu højere grad. Vi kan også sikre en bedre overgang fra uddannelsestilbuddet til videre uddannelse eller beskæftigelse. Det er både godt for den enkelte unge og for kommunens økonomi,” siger han.

Har lyttet til de unge og deres pårørende
Derudover overstiger Gribskov Kommunes udgifter til STU EU’s grænse for, hvornår indkøb skal i udbud – den såkaldte tærskelværdi.

Siden Byrådets beslutning om at STU-opgaven skal i udbud, har der været en proces i gang, hvor der er blevet lyttet til de unge og deres pårørende og relevante organisationer som blandt andet Handicaprådet for at få input til, hvad der er væsentlige forhold i et STU-forløb. 

”De fortæller os, at det blandt andet er vigtigt, at der er en god sammenhæng, når man som elev skifter fra for eksempel jobcenteret til uddannelse og tilbage igen. Erfaringer og viden må ikke gå tabt i overgangen. De lægger også vægt på, at praktikpladserne er rustede til at tage de nødvendige individuelle hensyn, og at alle STU-institutionerne arbejder målrettet med at give de unge erfaring med arbejdsmarkedet. Det skal der selvfølgelig tages højde for i udbuddet og i valg af fremtidig leverandør”, siger formanden.

Formanden understreger, at der i udvælgelsen af leverandører også vil blive lagt stor vægt på faglighed og erfaring, da det er afgørende for at opnå gode resultater.
 
Ifølge planen har kommunen indgået aftaler med leverandører, inden året er slut.

FAKTA om STU:
https://www.uu-gribskov.dk/index.php/uddannelse/stu.html

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *