DEBATINDLÆG PÅ KATTEGAT.NU - klik på teksten her til højre og læs mere

GRIBSKOV: Spildevandstakster 2021 er samme niveau som sidste år

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Gribvand Spildevand: Årets spildevandstakst er på samme niveau
som foregående år, oplyser Gribvand Spildevand i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformanden i Gribvand Spildevand Jannich Petersen annoncerer med stor tilfredshed, at årets spildevandstakst ikke er pristalsreguleret. Faktisk kan man allerede se, at selskabets store anlægsprojekter har en mindre, positiv effekt på Gribvand Spildevands budget. Derfor bliver gennemsnitstaksten for forbrugerne ligesom de foregående år.

Hvert år ved årsskiftet annoncerer Gribvand Spildevand årets spildevandstakst – altså den pris, kunderne skal betale for at få renset spildevandet. Ligesom de foregående år, er den gennemsnitslige takst
uændret. I flere år har selskabet således formået at holde taksten fri af den normale pristalsregulering, og det glæder bestyrelsesformand Jannich Petersen.

»Det er jo altid en fornøjelse, når vi kan glæde kunderne med, at priserne bliver holdt på samme niveau som de foregående år. Noget andet, der glæder mig overordentlig meget, er, at selskabets store omstrukturering af spildevandsrensningen allerede begynder at tegne sig i budgettet. Nedlukningen af nogle af de gamle renseanlæg betyder nemlig, at omkostningerne til renseanlæggene er reduceret en anelse,« forklarer bestyrelsesformanden og fortsætter:

»Uden at love for meget tør jeg godt spå, at vi ligefrem kan sænke spildevandsafgiften, når den store omstrukturering er ved vejs ende. Dermed bliver omstruktureringen både til gavn for miljøet og for vores
kunder.
«

Bestyrelsesformand og byrådsmedlem Jannich Petersen (V) (Pressefoto)

Hvad dækker spildevandstaksten ?
Spildevandsafgiften varierer fra kommune til kommune og er afhængig af mange faktorer. Prisen, kunderne
betaler for spildevandsafledning, dækker drift, vedligehold, renovering og udbygning af kloaknet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at det rensede spildevand overholder udledningskravene, inden det bliver udledt til bl.a. Kattegat og Arresø. Dertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Kundens pris for spildevand
Prisen på spildevand for kunder i Gribvand Spildevand, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem, er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2021 er priserne således:
• Det variable bidrag er 58,26 kr. inkl. moms. Prisen bliver beregnet ud fra kundens vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, der bliver udledt til kloakken.
• Det faste bidrag udgør per stikledning 780,60 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af mængden af renset spildevand. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.

Hvis ejendommen ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler kunderne i stedet for at få tømt deres bundfældnings- eller samletank.

Samtlige takster og gebyrer er at finde på Gribvand Spildevands hjemmeside.

(d. 8 jan. 2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *