GRIBSKOV: Socialdemokratiets indspark til budgetaftalen

Del meget gerne artiklerne fra Kattegat.nu på de sociale medier

Torsdag morgen indgik Socialdemokratiet i Gribskov budgetforlig for Gribskov kommune 2023-2026.

Vi var helt klar over, at vi havde med et sparebudget at gøre, og vi kiggede ind i massive besparelser på næsten alle områder. Desværre vil det gøre ondt på mange områder.  

Men vores fokus i forhandlingerne var, at Gribskov skal være et godt sted at leve arbejde og bo, ud fra disse grundprincipper, gik vi konstruktivt ind i forhandlingerne om budgettet. 

Hvordan skaber vi stadig udvikling og velfærd for borgerne under disse omstændigheder? Vi gjorde det blandt andet ved at fastholde vores forslag og senere beslutning i budget 2022. Vi havde besluttet 14. dags rengøring til vores ældre, hvilket fortsat var 1. prioritet, og heldigvis var der bred politisk opbakning til at fastholde 14.dags rengøring. 

Vores opmærksomhed var også vores unge, som bruger de tilbud ungdomsskolen tilbyder bredt i kommunen, her var det vigtigt for os sikre, at der ikke skete nogle besparelser på området, og i en god dialog og konstruktivt arbejde i budgetforhandlingen, blev der her også har fundet enighed og ikke at spare. Samtidig var enighed om at afsætte økonomi til at arbejde/undersøge muligheder for en Skaterbane i Gribskov

Kulturen og det frivillige arbejde i Gribskov har altid været, og er fortsat en hjertesag for Socialdemokratiet i Gribskov, derfor var vi meget opmærksom de puljer, der sikrer det frivillige arbejde på dette område, her lykkedes det i godt samarbejde at fastholde kulturrådspuljen samt børne-og ungepuljen.

Tisvildehuset har længe været et stort ønske, og på trods af stor spareiver lykkedes det at få afsat midler til udarbejdelse af detailprojekt materiale til gennemførelse af Tisvildehuset, og samtidig en afdækning af Tisvildehuset og de synergieffekter, der kan skabes for lokalsamfundet i Tisvilde, institutionerne og foreningslivet og styrke de lokale fællesskaber. 

 Vi ønsker en forsat udvikling af alle vores lokalsamfund, og kan med tilfredshed mærke, at der en stærk fælles politisk vilje og opbakning til skolestrukturen i Gribskov. 

Find cyklen frem, samarbejdet mellem alle kommunerne i Nordsjælland/Hovedstadsområdet blev sikret ved at vi er med omkring supercykelstier og deres udvikling. 

Der var også god opbakning til at vi ikke skulle spare på Familievenner, som bygger på mange gode frivillige kræfter og hjælper rigtig mange borger/familier i Gribskov.  

Som man siger gror træerne jo ikke ind i himmelen. så vi måtte desværre også se ind i, at der ikke var et bredt flertal for at sikre senior/aktivitetshuset i Gilleleje i deres nuværende rammer, men gennem forhandlinger og en fælles forståelse for værdien af aktiviteter for seniorer, blev der indgået en aftale om at der skulle tænkes nye tanker for hvordan strukturen omkring seniorer/aktivitetshuset i Gilleleje i fremtiden skal se ud og mulighederne for at styrke de lokale fællesskaber. Dette i tæt samarbejde med brugerne.

Taget situationen i samfundet i betragtning med inflation og stigende energipriser, var vores holdning at, der ikke skulle pålægges stigninger på kontingent for 120.000 kr. på vores seniorcentre, hvilket også lykkes at fjerne ved en konstruktiv forhandling, så dette bliver ikke effektueret. 

Samtidig har vi den stor glæde, at vi i Ældre, Social og Sundhedsudvalget har besluttet et demenscenter for hjemmeboende svær demente borgere på Trongården samt ikke mindst, at vi har fastholdt beslutningen om at genetablere Selvtrænerordningen.

Rigtig mange gode Socialdemokratiske fingeraftryk og mærkesager. Vi ser frem til det videre arbejde i byrådet og udvalg. 

Pia  Foght       

Udvalgsformand                                    

Morten Dahlberg 

Gruppeformand

(udgivet d. 16 sep. 2022)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *